Nederlands consortium HyDelta start onderzoek naar opschaling waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
Topsector Algemeen
|
waterstof

Een Nederlands consortium onderzoekt de knelpunten die grootschalige investeringen in groene waterstof in de weg staan, bijvoorbeeld ontbrekende regelgeving. Het richt zich op het transport, de waardeketen en verplichte bijmenging van groene waterstof. Groene waterstof is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Met onder meer wind- en zonne-energie is Nederland druk bezig de elektriciteitsvoorziening te verduurzamen. “Maar om in 2050 klimaatneutraal te zijn is meer nodig”, stelt Catrinus Jepma, emeritus hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior fellow bij New Energy Coalition, een stichting die zich inzet voor de energietransitie. “Zo heeft de industrie voornamelijk nog aardgas als energiebron en als bouwsteen voor de chemie. Een grote stap in het klimaatbeleid is om grootschalig groene moleculen te krijgen. Koolstofneutrale waterstof is de enige serieuze optie hiervoor. Daar moeten Nederland en Europa vol op inzetten.”

Regelgeving groene waterstof

Grootschalige productie en gebruik van groene waterstof komt er niet vanzelf. “Investeringen komen er alleen als de regelgeving op orde is,”, zegt Jepma. “Heel belangrijk is de infrastructuur. Welke normen moeten er gelden om waterstof veilig en betrouwbaar te transporteren? De vraag is ook hoe de infrastructuur eruit komt te zien als we groene waterstof gaan opschalen. Voor een deel kunnen we de huidige aardgasleidingen benutten. Daarnaast is uitbreiding nodig op plekken waar we grootschalig en kleinschalig gebruik van waterstof verwachten en soms ook offshore.”

Onderzoek naar infra, waardeketen en bijmenging

Hier komt HyDelta om de hoek kijken. In dit onderzoeksprogramma bundelen Gasunie, Netbeheer Nederland en uitvoerende partners DNV GL, Kiwa, New Energy Coalition en TNO hun krachten. “Het accent ligt op de vereisten van de infrastructuur rond onder meer veiligheid, betrouwbaarheid en technische haalbaarheid. Daarnaast doen we onderzoek naar de waardeketen van groene waterstof, van productie en opslag tot transport: welke bijdragen leveren alle facetten aan de kostprijs van groene waterstof? Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid van een verplichte bijmenging. Voor benzine en diesel geldt dit al. Kan dit ook voor gassen gelden zodat er snel een markt voor groene waterstof ontstaat?”

Onderzoeksrapporten openbaar

Met steun van de TKI Nieuw Gas is HyDelta deze maand van start gegaan. “Het programma is onderverdeeld in 12 werkpakketten, elk gericht op een specifieke vraagstelling”, licht Jepma toe. “Tot het eind van het programma, in het voorjaar van 2022, zullen we per werkpakket de rapporten met onze bevindigen op onze website publiceren. Dat is interessant voor andere onderzoekers, consultants en voor beleidsmakers, die er regelgeving op kunnen baseren, wat weer cruciaal is om te kunnen investeren.”

Interesse?

Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma of u zelfs met uw expertise aansluiten bij het consortium? Kijk voor meer informatie op de website van HyDelta.