Nederland sluit strategische samenwerkingsovereenkomst met de VS op waterstofgebied

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Samenwerking

Vandaag is de strategische samenwerking op waterstofgebied tussen NL met de VS formeel van start gegaan. Het doel van het ministerie van EZK (en DoE) is gerichte samenwerking te bevorderen tussen de ‘practitioners’ in NL en de VS. Industriële partijen, researchgroepen, regionale clusters en havens en innovatief MKB en start-ups kunnen hun bestaande en beoogde samenwerking met VS partners, kansen en/of problemen, nu verbinden met de Statement of Intent Hydrogen. Het doel van beide ministeries is om de komende jaren bestaande en nieuwe kennis en kunde gericht te benutten voor het realiseren van de noodzakelijke kostenreducties en -schaalsprongen voor groene waterstoftoepassingen. Ook om daarmee in de toekomstige duurzame waardeketens voor waterstof en bv offshore goede industriële (first mover) posities in te nemen. 

De bedoeling is om voor deze nieuwe vorm van samenwerking toe te werken naar een meerjarig uitvoeringsoverzicht waterstof NL-VS 2021-24. RVO heeft daar reeds een start mee gemaakt, inclusief het voorbereiden van een interactieve website en SMARt monitor. Binnenkort zal naar verwachting ook de eerste concrete fellowship uitwisseling van start gaan - via het netwerk van TuD, TNO, drie topsectoren, NWO en ECCM - gericht op kostenreducties in de keten van offshore, electrolyzer en industriële vraag.

De komende maanden wordt de waterstofsamenwerking NL - VS verder geconcretiseerd via webinars en virtuele werkbezoeken. Uw belangstelling en concrete suggesties voor het uitvoeringsoverzicht 2021-24 van deze SOI Hydrogen kunt u bij ons kenbaar maken.