Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Ecologie & Noordzee

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
Topsector Algemeen
|
Noordzee

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisbehoeftes rond de interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. De consortia werken inter- en transdisciplinair met betrokkenheid van de gehele kennisketen.

Waarvoor

Het doel van het programma Ecologie en Noordzee is om ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en praktijk. Het programma richt zich op cruciale wisselwerkingen en mogelijke knelpunten zoals interacties tussen windturbines en vogels of vleermuizen en effecten op de draagkracht van het ecosysteem. Het bieden van hard substraat en bodemrust zijn voorbeelden van wisselwerkingen die ecologische kansen bieden.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen is vertegenwoordigd.

Wat aanvragen

De minimum aan te vragen NWO-bijdrage per voorstel is 600.000 euro, de maximum NWO-bijdrage is 750.000 euro. Aanvragen hebben een minimale looptijd van 2 jaar en een maximale looptijd van 3 jaar. Budget kan worden aangevraagd voor de volgende modules: Personele kosten, Materiële kosten, Investeringen, Kennisbenutting; Internationalisering en Money follows Cooperation.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

 

Kijk op de NWO website voor de beoordelings criteria.