Nationale wetenschapsagenda ondersteunt projecten op het thema opslag en conversie, waaronder waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Nationale wetenschapsagenda ondersteunt projecten op het thema opslag en conversie, waaronder waterstof

Onlangs heeft NWO we een call voor proposals geopend waarin multi-disciplinaire en ketenbrede consortia worden opgeroepen een voorstel in te dienen op het thema Opslag en Conversie.

Opslag en Conversie is het opslaan van hernieuwbare elektriciteit in chemische bindingen. Deze omzetting is onmisbaar in een duurzaam energiesysteem en vereist diepgaande fundamentele en toegepaste kennis op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). Het doel van deze NWA call is om bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s

Om partijen bij elkaar te brengen en consortiumvorming te faciliteren organiseert NWO op 25 september een matchmaking bijeenkomst in Utrecht. 

Meer informatie.