Nationaal Waterstof Programma maakt werkplan: “Nú vol inzetten op waterstof”

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
waterstof

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Daar zijn de meeste mensen het over eens. Maar hoe pakken we deze kansen voor klimaat en economie op? Het Nationaal Waterstof Programma zal daar antwoord op geven. Een cross-sectorale werkgroep legt nu de laatste hand aan de inhoud van dit programma.

“Waterstof is een robuust element in de energietransitie”, zegt Jörg Gigler, directeur van het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie. “Het energiesysteem kan helaas niet volledig draaien op groene stroom. Voor onder meer de industrie en de zware mobiliteit hebben we waterstof nodig. Met waterstof kun je bovendien duurzaam opgewekte elektriciteit opslaan om later weer te gebruiken. En waterstof biedt ook economische kansen. We hebben de mogelijkheid om de hele keten van productie tot distributie op te zetten.

Alle relevante partijen betrokken

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland een nationale aanpak moet hebben om voor groene waterstof te zorgen. Hiervoor is het Nationaal Waterstof Programma in het leven geroepen. Een cross-sectorale werkgroep is sinds januari 2021 bezig met een werkplan voor het programma. Gigler zit de werkgroep voor. “Alle relevante partijen zijn betrokken. We hebben direct contact met ongeveer 10 brancheverenigingen en een paar voor waterstof cruciale partijen. Die hebben weer overleg met hun achterban zodat we een grote groep bereiken.”

Verschillende thema’s

“Waterstof is een veelzijdig en complex onderwerp”, zegt Gigler. “We hebben het behapbaar gemaakt door het op te delen in thema’s, gebaseerd op de waardeketen. Wat speelt er rond productie, import, infrastructuur, opslag en toepassing in verschillende sectoren? Daarnaast hebben we thema’s benoemd die in de hele waardeketen spelen, zoals certificering, veiligheid, innovatie, human capital en internationalisering.”

Werkplan in juli bij staatssecretaris

De eerste stap was in kaart brengen wat er op het gebied van waterstof al gebeurt. Gigler: “Verschillende subgroepen leverden per thema vervolgens een actieplan op.” Al die plannen vormen uiteindelijk het integrale werkplan van het Nationaal Waterstof Programma. “In juli dienen we dit in bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.”

Kansen nu pakken

De komende maanden wordt het spannend. “De grote vraag is hoe het nieuwe kabinet erin staat. Zetten ze vol in op klimaat en waterstof? Onze boodschap is dat je de doelen in het Klimaatakkoord niet kunt halen zonder waterstof. En de economische kansen moet je nú pakken, omdat de rest van de wereld ook niet stil zit. Hoe? Dat staat omschreven in ons plan. Een plan dat van ons allemaal is: overheden, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. We hopen dus op groen licht vanuit Den Haag, bijvoorbeeld door ambities te veranderen in doelstellingen!”

In 2022 starten

Ondertussen zit de markt niet stil. Gigler kent genoeg voorbeelden van bedrijven en gemeenten die op eigen houtje kiezen voor waterstof. “Als Nationaal Waterstof Programma gaan we de komende maanden ook door met het verder uitwerken van het werkplan en het voorbereiden van de actieplannen. Bij goedkeuring op het werkplan kunnen we in 2022 van start met uitvoering.”