Nationaal Groeifonds flinke impuls voor groei en welvaart

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
Nationaal Groeifonds

Op 7 september presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Het fonds is bedoeld voor éénmalige publieke investeringen en krijgt een eigen begroting en onafhankelijke commissie die de voorstellen beoordeeld. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Innovatie in Nederland, ook in de energietransitie, krijgt hierdoor een extra zetje in de rug. Met name voor grote eenmalige investeringen zal dit fonds helpen om economische groei en innovatie te versnellen.

Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen. Ook voor de energiesector zijn er plannen ingediend.

Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van deze commissie en een besluit van het kabinet. Bij de jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maken de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën de investeringsplannen voortaan bekend.

Meer weten?

Nationaal Groeifonds - kamerstuk

Instellingsbesluit commissie Nationaal Groeifonds - kamerstuk

Persconferentie Nationaal Groeifonds - video persconferentie