Nationaal Energietraineeship voor starters: "De energietransitie heeft een integrale aanpak nodig"

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
Jacob Froling en trainees tijdens een van de traineedagen

Werken met jonge mensen inspireert hem enorm. En motiveerde hem in oktober 2019 het nationaal Energietraineeship te starten. In dit tweejarige traject leiden Jacob Froling en collega's jonge net afgestudeerde hbo'ers en wo'ers op om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie. "En dat is goed, want alle deelnemende organisaties hebben verjonging nodig om dit tot stand te brengen", aldus Froling.

"De markt mist een integrale aanpak. Dat vertraagt en bemoeilijkt de energietransitie", vertelt Froling. ‘Iedereen erkent wel de urgentie dat er nu iets moet gebeuren, maar werkt vanuit eigen perspectief, interesse, of business case aan de energietransitie. Als organisaties elkaar beter begrijpen en leren kennen, en er een breed en divers netwerk aan goed opgeleide en getrainde energieprofessionals ontstaat, draagt dat bij aan een succesvolle energietransitie in Nederland."

We spreken Froling kort na een sollicitatiegesprek met een nieuwe kandidaat. "Het is druk met nieuwe aanmeldingen", vertelt hij. "De eerste lichting trainees is in oktober gestart, de volgende start in april. We hopen elk jaar zo'n 24 mensen op te leiden."

Sector verjongen

Froling heeft ruim 20 jaar ervaring op gedaan in diverse commerciële functies. De laatste elf jaar was hij verantwoordelijk voor de advisering over de energietransitie bij een internationaal adviesbureau. "In die tijd maakte ik mij al druk over het trainen en ontwikkelen van jong talent en een integrale aanpak van de energietransitie. Ik kwam in contact met het Nationaal Watertraineeship en het Nationaal Bodemtraineeship. Water en bodem hebben veel raakvlakken met de energietransitie en ontstond langzamerhand het idee voor het Nationaal Energietraineeship."

Speciaal programma

De deelnemers werken tijdens het speciaal ontwikkelde traineeship vier dagen per week bij een van deelnemende organisaties. De vijfde dag is de traineedag. Dan werkt de trainee aan persoonlijke ontwikkeling door trainingen, intervisie en coaching. Froling: "We besteden aandacht aan communicatievaardigheden, timemanagement en projectmanagement. Verder zijn onderwerpen als vitaliteit en systemisch denken een belangrijk onderdeel van het traineeprogramma."

Er is regelmatig een gastspreker die de traineedag afsluit. "Dat is een expert uit het werkveld van de energietransitie die ervaringen deelt met de trainees. Daarnaast leren de trainees om integraal samen te werken aan uitdagende projecten bij de deelnemende organisaties. Zo leren ze naast hun eigen bedrijf ook andere organisaties binnen het werkveld van de energietransitie kennen. Ook ontwikkelen ze inzicht in de verschillenden belangen en werkwijzen. De focus ligt op het ontwikkelen van een integrale aanpak van de vele vraagstukken in de energietransitie", aldus Froling.

Excursies

Hij vervolgt: "Sommige dingen maken pas echt indruk als je ze zelf ervaart. Daarom zijn er ook excursies en bekijken de trainees samen een “nul op de meter”-woning of een gas- of kolencentrale. Ze ervaren dan hoeveel geluid een windmolen maakt en bezoeken zonnevelden. We laten ze ontdekken hoe je waterstof maakt en CO2 afvangt."

Nationaal Energie Congres

"Onze trainees organiseren zelf het “Nationaal Energie Congres”. Hier ontmoeten alle betrokken partijen elkaar en gaat de hele keten in gesprek over de integrale aanpak die nodig is om deze transitie vorm te geven", aldus Froling.

Inspiratiebron

"Het valt me op dat de jongeren zich graag willen inzetten op het gebied van duurzaamheid. Toen ik 24 jaar was, leefde dat bij mij een stuk minder. De jeugd van nu kan echt wakker liggen van de opgaven die voor ons staan. Dat inspireert enorm om door te gaan. Zij zijn het instrument voor de verandering die nodig is."