Mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen het programma DEI+

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
DEI+_TKI Nieuw Gas

Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd? Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidieaanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen het programma DEI+.

Voor geïnteresseerden in het TKI Nieuw Gas zijn de volgende regelingen interessant:

  • Energie-innovatie: budget 35 M€, openstelling tot 7 januari 2020
  • CO2-reductie industrie, waaronder CCUS: budget 23,7 M€, openstelling tot 4 juni 2019
  • Flexibilisering elektriciteitssysteem, waaronder waterstof: budget 33,6 M€, openstelling tot 24 september 2019
  • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking, waaronder systeemintegratie Noordzee: budget 9,6 M€, openstelling tot 24 september 2019

Meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie