MIT-subsidiemodule

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
MIT-subsidiemodule

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincies werken samen in de MIT-subsidiemodule: zij stellen in 2019 totaal € 65,98 miljoen beschikbaar voor innovatie (inclusief € 0,4 mln. van LNV voor visserij), waarvan € 49,67 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd. Voor het zogenoemde landelijke vangnet is € 16,31 miljoen beschikbaar (inclusief € 0,4 mln. van LNV voor visserij). Bij de technische haalbaarheidsprojecten is een wijziging aangebracht, de maximale subsidie is verlaagd van € 25.000,– naar € 20.000,–.

  • De openingsperiode voor de TKI-MKB versterking is van 15 april t/m 4 juli 2019.
  • De openingsperiode voor de kennisvouchers en technische haalbaarheidsstudies is van 9 april t/m 10 september 2019.
  • De openingsperiode voor de R&D samenwerkingsprojecten is van 11 juni t/m 10 september 2019.

Meer informatie vindt u in de bijlage.