MIT-subsidie voor MKB-ondernemers in offshore wind

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Wilt u als MKB-ondernemer binnen de offshore windenergiesector innoveren en bent op zoek naar financiering d.m.v. subsidie? Dan kan de MIT-subsidieregeling u wellicht verder helpen.

MIT staat voor MKB-Innovatiestimuleringsplan Topsectoren. Het is een populaire subsidieregeling om innovatieve ondernemers op weg te helpen om hun product op de markt te brengen. De MIT-regeling bestaat uit vijf categorieën. Twee daarvan lopen via een TKI, voor offshore wind is dit het TKI Wind op Zee.

Categorie Opening Sluiting

Maximaal
bedrag

Percentage Aanvragen

Haalbaarheid

17 april 6 september €25.000
 
40%

 

MKB

Kennisvoucher

17 april 6 september € 3.750
 
50% MKB

R&D samenwerking

2 juli 6 september €100.000/deelnemer
 
35% MKB
Innovatiemakelaar1 17 april 28 juni €10.000/ondernemer 50% TKI Wind op Zee

Netwerkactiviteit

17 april 28 juni
 
€1000/deelnemer 100% TKI Wind op Zee

1 2e periode waarschijnlijk later dit jaar van 1 september tot 1 juli 2019

Haalbaarheidsprojecten

U kunt als individuele MKB-ondernemer maximaal €25.000,- aan ondersteuning krijgen om technische haalbaarheidsstudies uit te voeren of om marktkennis op te bouwen. Met een haalbaarheidsproject brengt u de technische en economische risico’s van uw project in kaart. Hierbij kunt u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning of een concurrentieanalyse. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject. In 2018 is landelijk € 3 miljoen beschikbaar.

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een 'waardebon' van maximaal € 3.750 waarmee u een kennisvraag kunt laten beantwoorden door een kennisinstelling, zoals de TU Delft, Marin, ECN of Deltares. Met de voucher betaalt u maximaal 50% van de rekening van deze kennisinstelling. Als u de voucher ontvangt moet u binnen vier maanden een opdracht of offerte van de kennisinstelling kunnen overleggen. De kennisinstelling verzilvert de voucher bij RVO. Er is in 2018 landelijk  €2 miljoen beschikbaar.

R&D samenwerking

MKB-ondernemers kunnen ondersteuning krijgen om een R&D-samenwerkingsproject te starten waarbij minsten nog een andere MKB-ondernemer betrokken is. Een MKB-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alleen de kosten die de MKB-ondernemers maken. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000, en maximaal €100.000 per deelnemer. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. De looptijd van een samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar. Er is landelijk € 7,15 miljoen beschikbaar.

Innovatiemakelaar (TKI-instrument)

Het TKI huurt een innovatiemakelaar in om een MKB-ondernemer van managementadvies te voorzien. Het advies richt zich op het verlenen van technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie, zoals IP, corporate finance, business plan support. Als ondernemer kunt u bij het TKI Wind op Zee een subsidie-aanvraag indienen voor het inhuren van een innovatiemakelaar, die uzelf mag uitkiezen. De subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 10.000 per MKB-ondernemer per jaar. De looptijd van een project is maximaal 1 jaar.

Netwerkactiviteiten (TKI-instrument)

Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen MKB-ondernemers te bevorderen. Het TKI Wind op Zee organiseert netwerkactiviteiten waaraan u kunt deelnemen. De kosten voor zaalhuur, catering, evenementenbureau en dergelijke worden voor 100% vergoed, tot maximaal € 1.000 per MKB-deelnemer. Er is hiervoor landelijk € 2,2 miljoen beschikbaar.

Beoordeling

Bij de beoordeling van alle aanvragen zal gekeken worden of ze binnen een van de plannen van de succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie passen. Deze plannen vallen uiteen in drie thema’s.

  • Verdere kostenreductie en optimalisatie: innovaties om kosten te verlagen voor de maatschappij, nieuwe locaties en risico’s van externe factoren. Optimalisatie is nodig voor opschaling van windturbines, fundaties, kabels, installatiewerk en beheer en onderhoud.
  • Integratie in het energiesysteem: steekwoorden hierbij zijn ketenafstemming, voorspelling, balancering, opslag en conversie, interconnectie, net-op-zee en net-ondersteunende services
  • Ruimtelijke planning en omgeving: hieronder vallen samenwerking met andere gebruikers en onderzoek naar de interactie tussen technologie, ecologie en ruimtegebruik op zee. 

Wat moet u weten?

  • Belangrijk is dat alleen voor projecten die nog niet gestart zijn subsidie kan worden aangevraagd. Wel moet u binnen een paar maanden na de aanvraag/honorering met het project begonnen zijn.
  • Voor de haalbaarheidsstudies en de kennisvouchers geldt dat wie het eerst komt wie het eerst maalt. De haalbaarheidsstudies zijn snel overtekend (in 2017 drie keer). Voor de kennisvouchers werd het budget niet uitgeput.
  • R&D-samenwerking is een tender; de aanvragen worden afzonderlijk beoordeeld, niet op volgorde van binnenkomst. In 2017 werd deze tender drie keer overtekend.
  • Als u een aanvraag indient moet u een samenvatting ter beschikking stellen. Wanneer de subsidie gehonoreerd wordt, kunnen RVO en TKI Wind op Zee deze publiceren.
  • Een MIT-aanvraag voor een haalbaarheidsproject, kennisvoucher of R&D-samenwerking loopt in eerste instantie via de provincie of regio waarin u bent gevestigd, met uitzondering van de provincie Flevoland. Pas als u daar geen gehoor krijgt, kunt u bij het RVO terecht. Via de loketwijzer kunt u nagaan bij wie u terecht kunt.
  • Het is altijd raadzaam om uw projectidee te toetsen met RVO.

Meer informatie

Neem contact op met Martin Weissmann, m.weissmann@innovatielink.nl

NB. Als  de inhoud van dit bericht afwijkt van de RVO-teksten op de website, dan is de tekst van RVO leidend.