Missies voor de toekomst

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
'

Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit zijn enkele vragen die de overheid in alle regio’s aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen stelt voor een toekomstbestendig Nederland.

Interdisciplinaire samenwerking

De Nederlandse overheid wil maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, water, landbouw, voedsel, zorg en veiligheid oplossen. Daarnaast heeft Nederland innovatieve ondernemers en kennisinstellingen. Zij werkten nauw samen met 7 ministeries  aan het opstellen van concrete ambities voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Concrete missies

Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn grote en kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. De koppeling van deze maatschappelijke uitdagingen aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen leidde tot 25 concrete missies binnen 4 thema’s:

  • Energietransitie en duurzaamheid (ministerie van Economische Zaken & Klimaat, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)
  • Landbouw/water/voedsel (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport)
  • Gezondheid en zorg (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)
  • Veiligheid (ministerie van Justitie & Veiligheid, ministerie van Defensie)

Bent u benieuwd naar de 25 missies? De rijksoverheid maakte hier een video over.
Bekijk de video

Meer weten?

Informatie missie rijksoverheid.nl