Missiegerichte innovatie essentieel om klimaatdoelen 2050 te behalen

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
'

In het Klimaatakkoord legt het kabinet een nadrukkelijke rol weg voor innovatie. Met 6 missies focust het kabinet zich op een CO2-emissievrije en klimaatneutrale wereld in 2050. Sinds haar oprichting in 2012 ondersteunde de Topsector Energie (TSE) ruim 2600 innovatieprojecten met kennis, kunde en financiën. In de periode 2012-2018 is ongeveer € 930 miljoen aan subsidie toegekend aan energie-innovatieprojecten.

Innovatiemissies van het klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord richt zich op 6 focuspunten (‘missies’) voor innovatie in de energiesector. Deze missies voor Energietransitie en Duurzaamheid zijn:

  • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem
  • Een CO2-vrije gebouwde omgeving
  • Grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal
  • Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen
  • Het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
  • Circulaire economie

Deze missies voor Energietransitie en Duurzaamheid zijn onderdeel van in totaal 25 ‘missies voor de toekomst’. Deze missies moeten Nederland klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig maken en houden.

Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's

De TSE heeft de 6 innovatiemissies uit het Klimaatakkoord vertaald naar 13 innovatieprogramma’s. Dit zijn de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Elk innovatieprogramma schetst welke kennis- en innovatieopgaven op korte termijn moeten worden opgepakt. De TSE is een samenwerking van meer dan 2400 bedrijven, organisaties, instellingen en overheden en helpt innovatoren om te komen tot succesvolle en effectieve innovatie.

Zo kunnen bedrijven, met goede oplossingen, via de TSE-regelingen subsidies krijgen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. Ook zet de Topsector zich in op het gebied van kennisontwikkeling en -verspreiding. Op de website van Topsector Energie staan alle 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's) beschreven.

Wicked problems

Er is nog steeds een groot aantal ‘wicked problems’ op te lossen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit zijn problemen die vaak niet vanuit één perspectief zijn te benaderen en innovaties die vaak ook nog lastig op grote schaal toe te passen zijn. Systeemintegratie is meer dan ooit essentieel want hoe zorgen we ervoor dat het hele energiesysteem als geheel flexibel gaat reageren op de duurzame manier van energieproductie en -gebruik.

Zo zoekt de sector nog naar de oplossingen voor het vollopen van ons stroomnet en naar de goedkoopste manier om na-oorlogse-woningen te isoleren. We kijken ook naar waterstof als nieuwe energiebron en duurzame grondstof voor de industrie. Ook privacy en security zijn steeds meer onderwerpen van zorg en aandacht. Denk aan de digitale bescherming van onze wind- en zonneparken tot het gebruik van Artificial Intelligence. Tenslotte liggen er enorme kansen in sociale innovaties. Energie is een verbinder in vele lokale initiatieven zoals de energiecoöperaties.

Iedereen moet leren

De TSE daagt elk bedrijf of individu met goede innovaties uit om eens rond te neuzen op de website Topsector energie en/of naar een van de vele bijeenkomsten te komen. Ontdek en leer van elkaar. Meer dan ooit leggen we bij onze projecten de focus op slimme oplossingen die rekening houden met meerdere factoren (integrale benadering) en die op grote schaal kunnen worden toegepast.

Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie: "Meest belangrijk daarbij is het samenwerken over sectoren heen. De integrale blik moet vooral ook de menselijke blik zijn. Uiteindelijk is het lerend vermogen van ons allemaal, van bedrijven tot de eindgebruiker, de succesfactor. Dat is wat dankzij de Human Capital Agenda in alle thema’s aan de orde komt."

Meer weten?

MMIP"s