Michiel Kirch benoemd tot algemeen directeur van de TKI Urban Energy

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|

Per 1 januari 2018 is Michiel Kirch aangesteld als algemeen directeur van de TKI Urban Energy.

Michiel Kirch benoemd tot algemeen directeur TKI Urban Energy.png

De energietransitie en de enorme veranderingen die in de gebouwde omgeving zullen plaatsvinden vragen om innovaties en vernieuwingen. Samenwerking met alle partijen in de bouwketen, de installatie- en energiesector, de kennisinstellingen en overheden is daarbij van cruciaal belang. Binnen de Topsector Energie is innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving het domein van de TKI Urban Energy. Die TKI speelt een steeds belangrijker rol bij het samenbrengen van relevante bedrijven en kennispartners op innovatieonderwerpen en projecten die oplossingen bieden voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Illustratief is dat inmiddels enkele honderden innovatieprojecten via Urban Energy worden uitgevoerd.

Om deze opgave uit te voeren is het nodig de organisatie verder te versterken. Met de benoeming van Michiel Kirch wordt daar nu invulling aan gegeven.

Michiel Kirch is geen onbekende in de energiewereld en heeft onder andere als directeur van een netbeheerder in het verleden al kunnen bijdragen aan de energietransitie. Met deze benoeming versterkt de TKI Urban Energy haar positie en zal zij nog beter in staat zijn om, tezamen met andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve en inspirerende oplossingen in de gebouwde omgeving.

Voor nadere informatie: 

Teun Bokhoven, bestuursvoorzitter TKI Urban Energy