Met de Topsector energiestudies naar duurzame methanolproductie

Nieuwsbericht |
zero emission fuel zef methanol

‘We onttrekken CO2uit de lucht en zetten dit met zonne-energie om in methanol.’ Hessel Jongebreur, medeoprichter van het bedrijf Zero Emission Fuels, spreekt enthousiast. ‘We doen nu een haalbaarheidsstudie om te kijken of het economisch haalbaar is en of we kunnen concurreren in de markt. De subsidie van Topsector energiestudies helpt hier enorm bij.’

Naar een duurzame markt
De startup Zero Emission Fuels (ZEF) ontwikkelt microfabriekjes als een rugzakje voor een zonnepaneel. Het fabriekje onttrekt CO2 uit de lucht en zet dit met zonne-energie om in methanol. Het productieproces is volledig duurzaam. Een goed systeem, want de brandstofsector is lastig te verduurzamen. Jongebreur: ‘Tweederde van de energiemarkt is olie en gas, dat is lastig duurzaam te krijgen. Wij verduurzamen eigenlijk de methanolmarkt En proberen een duurzame en economisch aantrekkelijke vervanging voor fossiele brandstoffen te bieden.’

Onderzoek doen door subsidies
Het bedrijf voert nu een haalbaarheidsstudie uit om te kijken of ze met de fabriekjes kunnen concurreren in de huidige methanolmarkt. ‘De subsidie van Topsector Energiestudies past heel goed bij de fase waar we nu in zitten. We hebben bewust voor deze subsidie gekozen omdat deze het best aansluit bij het vervolgtraject dat we straks in gaan. In de toekomst gaan we ook met andere subsidies van Topsector Energiestudies aan de slag. Zoals de CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage), die gaat over CO2 afvang.’

Wat zijn de toekomstplannen?
Jongebreur deelt voorzichtig zijn toekomstplan. ‘In 2022 willen we een klein solar-methanol-park bouwen. Want door de relatief lage kosten van de fabriekjes is het gemakkelijk op te schalen.’ Tot nu toe blijft het nog even bij ontwikkelen en onderzoeken. ‘We zitten nu nog met de vraag: hoe krijgen wij het economisch concurrerend. Onderzoek helpt hier enorm bij. Subsidies helpen hier enorm bij. Anders red je het gewoon niet.’

Ook een subsidie aanvragen?
De Topsector energiestudies is onderdeel van de Topsector Energie en stelt subsidies beschikbaar voor haalbaarheids- en verkenningsstudies. Meer informatie over de regeling leest u op de website van RVO.nl. Subsidies voor energiestudies aanvragen kan nog tot 25 september 2018 via mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook de benodigde formulieren en richtlijnen.