Mens centraal in laadinfrastructuur

Nieuwsbericht |
Digitalisering
|
Foto: Marcel Schouwenaar

De transitie naar elektrisch rijden brengt een reeks technologische en maatschappelijke veranderingen met zich mee, waaronder het gedrag van elektrische rijders én mensen zonder (elektrische) auto, de inrichting van de openbare ruimte, de kosten en opbrengsten van energieopwekking, de prijs van mobiliteit en de invloed van techbedrijven.

Het maken van de keuze voor veel elektrische auto’s en veel bijbehorende laadpalen met slimme laadtechnologie heeft daarmee invloed op een grotere omgeving dan in eerste instantie werd gedacht. In 2030 rijden er naar verwachting twee miljoen elektrische auto's in Nederland. Al deze elektrische auto’s moeten opgeladen worden. Hoe organiseer je de toegang hiertoe voor iedereen in de veranderende infrastructuur? Hoe ontwikkel en reguleer je dit?

Naar verwachting zijn er ca.1,7 miljoen slimme publieke laadpunten nodig. Slim laden wordt gezien als de oplossing in de transitie naar schoon rijden. Elektrisch laden van auto's gekoppeld aan het eventueel terugleveren van deze elektriciteit aan het net, worden in de toekomst data- en algoritme gedreven. En zijn verbonden aan nieuwe technologieën en slimme energienetten. Vaak worden deze door marktpartijen ontwikkeld. Wat is de invloed van deze partijen van slim laden op de grotere omgeving en op de publieke waarden?

Om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur voor iedereen een brede, publiekelijke meerwaarde behoudt heeft Waag voor de Topsector Energie Digitalisering en RVO een rapportage opgesteld over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV).

De Public Stack voor laadinfrastructuur
Waag gebruikte hiervoor het Public Stack-model, dat als doel heeft de gelaagdheid van technologie inzichtelijk te maken en publieke waarden te versterken. Daarin staat de burger centraal -de EV rijder maar ook anderen, die door keuzes over laadinfrastructuur worden beïnvloed- en worden beslissingen genomen vanuit publiek maatschappelijk belang.

Lees hier het hoofdrapport: “Een Public Stack voor laadinfrastructuur”, de Quickscan relevante projecten en initiatieven en de Longread: “Wat is er aan de hand in laadpalenland?"