Meer subsidie voor vermindering CO₂-uitstoot in de industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
.

Het budget van de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI) wordt met € 54 miljoen opgehoogd. Topsector Energiestudies Industrie krijgt een extra budget van € 7,5 miljoen. En een extra programmalijn voor energie-efficiënte productieprocessen met een tweede openstelling dit jaar.

Beide regelingen helpen bedrijven in de industrie hun energiekosten omlaag te brengen en hun CO¬2 uitstoot te verminderen. Door de nieuwe aanpassingen is het aantrekkelijker voor bedrijven meer te investeren in energie-efficiënte productieprocessen. De subsidies maken investeringen in maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar gemakkelijker. Bovendien kunnen studies naar energie-efficiënte productieprocessen eerder leiden tot concrete investeringen.

€ 54 miljoen extra voor VEKI-regeling

De VEKI-regeling maakt het aantrekkelijker te investeren in CO2-besparende systemen, apparaten of technieken. Met subsidie verkorten bedrijven hun terugverdientijd. De VEKI-regeling is tot en met 14 december 2021 opengesteld. Het totale subsidiebudget is verhoogd van € 28 miljoen naar € 82 miljoen. Ook het maximale subsidiebedrag per project is verhoogd van € 3 miljoen naar € 15 miljoen.

Studies naar energie-efficiënte productieprocessen

Ontwikkelt een bedrijf een innovatieve oplossing om kosteneffectief CO2-uitstoot te verminderen? Dan kan het verstandig zijn de haalbaarheid goed te onderzoeken. Hiervoor is er de regeling Topsector Energiestudies Industrie. De regeling ondersteunt haalbaarheids-, milieu- en vergelijkbare studies voorafgaand aan pilot- of demonstratieprojecten in de industrie. Hieraan is nu een subsidie toegevoegd gericht op studies naar energie-efficiënte productieprocessen. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de kosten om extern kennis in te huren voor het maken van procesefficiëntiestudies. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000.

Tweede openstelling: extra tijd voor een goed projectplan

Voor de Topsector Energiestudies was tot de sluiting op 7 september € 8 miljoen subsidie beschikbaar. Van 15 september tot en met 14 december is er een tweede openstelling. Hiervoor is het subsidiebudget € 7,5 miljoen. Dat biedt aanvragers extra tijd om een goed projectplan in te dienen.

De regelingen VEKI en Topsector Energiestudies Industrie zijn onderdeel van de Topsector Energie en worden uitgevoerd in opdracht en met budgetten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie