Meer inzicht voor mkb met nieuwe grondstoffenscanner

Nieuwsbericht |
Grondstoffen smartphone

De grondstoffenscanner voor het mkb is online. Met deze tool van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de maakindustrie krijgt een ondernemer direct inzicht in de risico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s voor zijn bedrijf te verminderen.

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s. De grondstoffen hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn.

Kritische grondstoffen opzoeken

Met de Grondstoffenscanner kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een overzicht op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.

Gezamenlijk initiatief

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME, en is speciaal ontworpen voor mkb- en grootbedrijven in de maakindustrie. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. Peter Bongaerts, directeur beleid bij FME, zegt hierover: “De leveringszekerheid van kritische grondstoffen is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie. Zeldzame aardmetalen komen in veel producten voor, zoals in windmolens en ledverlichting.”

Internationale interesse

Internationaal is er ook al interesse in de grondstoffenscanner. "Dit is uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. Deze grondstoffenscanner helpt om ons steeds meer te richten op een circulaire economie”, zegt directeur Topsectoren & Industriebeleid David Pappie.

Jos Kleiboer, directeur beleid bij Metaalunie, vult aan: "De grondstoffenscanner is belangrijk omdat hiermee bedrijven op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten."

Meer informatie