Meer data nodig voor inzicht in massabalans, circulariteit en benodigde innovaties voor circulaire plastics 

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
plastics

Meer data nodig voor inzicht in massabalans, circulariteit en benodigde innovaties voor circulaire plastics 

Hoe circulair zijn de diverse soorten plastics eigenlijk? Welke data zijn hierover beschikbaar? En welke innovaties zijn nodig om stappen naar circulariteit te kunnen zetten? TKI Energie en Industrie liet hier onlangs een studie naar doen. Conclusie: er zijn meer data en transparantie nodig om inzicht en daarmee mogelijke verbeteringen in de plasticsketen te kunnen maken.  

 

Het was aan Studio Gear Up te inventariseren welke data beschikbaar zijn over de plastics keten in Nederland. Het onderzoeksbureau is gestart met deskresearch. Daarnaast zijn er twee workshops georganiseerd om input te krijgen uit het veld. De laatste workshop was onderdeel van de jaarlijkse Werkconferentie van de Topsector Energie op 24 november 2020. Studio Gear Up sprak ook met diverse experts van bedrijven en organisaties. De resultaten zijn samengevat in de Analyse monitoring circulaire kunststoffen Nederland.

Geen volledig beeld 

Het doel van het onderzoek was een goed overzicht te krijgen welke data beschikbaar zijn in de hele kunststofketen. Het is niet gelukt een volledig beeld te krijgen. Maar goede en volledige data zijn belangrijk om een massabalans en daarmee circulariteit te kunnen aantonen. Bovendien leveren deze gegevens inzicht in hoe en waar bepaalde innovaties verbeteringen op zullen leveren in de keten.  

 

Wat is er nodig om te komen tot een volledig en transparant beeld? Het rapport doet enkele aanbevelingen voor het beschikbaar krijgen van diverse soorten data, zoals:  

  • Opzetten van producentenverantwoordelijkheid naar andere kunststofketens dan verpakkingen; 

  • Het verbeteren van informatievoorziening op de kwaliteit van kunststofrecyclaat; 

  • Het verder uitwerken van markeringstechnologie in (internationale) ketens (bijv. Holygrail 2.0). 

 

Volgende stap om te komen tot massabalans over de plastics keten 

De volgende stap voor TKI Energie en Industrie is te onderzoeken welke data nodig zijn per ketenstap en hoe deze data op een veilige en objectieve manier gedeeld kunnen worden. Een studie hiernaar zet TKI E&I op in samenwerking met TKI Chemie. Het doel is uiteindelijk te komen tot een massabalans over de hele plastics keten: een database met de in- en output van alle stappen in de keten. Daarmee is van de hele (circulaire) keten bekend hoe productstromen (hoeveelheden en kwaliteiten) lopen. Studenten en experts in polymeren, plastics en data-analyse en -management gaan deze studie uitvoeren. Ze organiseren onder meer een hackaton. De data, markt- en beleidsvragen halen zij op bij diverse organisaties en bedrijven in plastics.  

 

Wilt u bijdragen of op de hoogte worden gehouden van de vorderingen? Laat het ons weten en stuur een mail naar Ronald Korstanje, programmamanager, via ronald.korstanje@tki-ei.nl. 

 

Lees hier de Analyse monitoring circulaire kunststoffen Nederland.