Markt reageert enthousiast op nieuwe MOOI-regeling

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
mooi illustratie

De vooraanmelding van de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) is gesloten. Tot en met 18 mei konden samenwerkende partijen een eerste schets van integrale innovatieve oplossingen indienen om de klimaatdoelen te verwezenlijken. RVO ontving meer dan 125 vooraanmeldingen van projecten.

De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking en een integrale aanpak. Op die manier krijgen innovaties een grotere kans op succes. Partijen binnen een innovatieketen ontwikkelen een gezamenlijk project met een flinke omvang. Ze concentreren zich daarbij op een bepaald thema. Het kan gaan om ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, de ‘Gebouwde omgeving’ of ‘Industrie’.

Vooraanmeldingen per thema

Voor steun vanuit de MOOI-regeling is een vooraanmelding verplicht. Partijen hadden daar tot en met 18 mei voor. Daar bleek veel animo voor te zijn. Binnen het thema ‘Wind op zee’ met een budget van € 10,1 miljoen kwamen 9 vooraanmeldingen binnen. ‘Hernieuwbare energie op land’ (€ 10,9 miljoen) had er 13. ‘Industrie’ (€ 17 miljoen) ontving 36 vooraanmeldingen en ‘Gebouwde omgeving’ (€ 27 miljoen) maar liefst 71.

Proces en planning

De vooraanmeldingen liggen nu bij de MOOI-adviescommissie. Deze stelt haar advies op en de komende maand koppelt RVO de adviezen terug aan de indieners. Daarmee kunnen zij hun voorstel versterken. Op 6 oktober 2020 is de deadline voor het indienen van de definitieve voorstellen. De MOOI-adviescommissie geeft dan opnieuw advies op basis waarvan uiteindelijk de subsidiemiddelen worden verdeeld.

Nieuwe aanmeldingen

Vanwege de verplichte vooraanmelding is het niet meer mogelijk om nieuwe aanmeldingen in te dienen. Partijen kunnen zich eventueel wel aansluiten bij bestaande samenwerkingen. Zij kunnen zich hiervoor melden bij de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie of bij RVO.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/mooi.