Maatschappelijke problemen in de offshore windsector kunnen worden aangepakt door een combinatie van stimulerend overheidsbeleid en maatschappelijk verantwoorde innovatie

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
This is one of the conclusions of the report ‘Maatschappelijke vraagstukken Wind op Zee: Analyse vanuit perspectief markttransformatie’ (in Dutch), an analysis from the perspective of market-transformation of the problems and possible solutions in the field of Social responsible Innovation in the offshore wind sector The report was drawn up by New Foresight and commissioned by RVO, TKI Wind op Zee and the MVI-E (Social Responsible Innovation) Programme of Topsector Energy. The report examines the follow

Dit is een van de conclusies van het rapport ‘Maatschappelijke vraagstukken Wind op Zee: Analyse vanuit perspectief markttransformatie’, een analyse vanuit het perspectief van markttransformatie van de problemen en mogelijke oplossingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoorde Innovatie in de offshore windsector. Het rapport is opgesteld door New Foresight in opdracht van RVO, TKI Wind op Zee en het MVI-E (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) Programma van Topsector Energie.

Het rapport gaat in op de volgende maatschappelijke problemen in de offshore windsector:

 • Ruimtelijke claims van verschillende gebruikers van de zee
 • Circulariteit van windturbines
 • Ecologische impact van windpark
 • CO2-uitstoot door schepen in windparken
 • Herkomst van materialen en emissies tijdens de productie van apparatuur

Per thema worden de volgende vragen geanalyseerd:

 • welke stakeholders zijn betrokken, wat zijn hun gedrag en motivatie?
 • welke initiatieven zijn er al om maatschappelijke problemen aan te pakken?
 • wat is de technische complexiteit van problemen en wat zijn de belemmeringen?
 • In welke transitiefase bevinden de oplossingen voor de maatschappelijke problemen?
 • Wat kan TKI Wind op Zee doen om bij te dragen aan de transities?

Het onderzoek is gebaseerd op analyse van recente rapporten over dit onderwerp en interviews met belanghebbenden en experts in de offshore windsector en NGO's.

Voor de bovengenoemde thema's bevat het rapport enkele interessante aanbevelingen:

De overheid moet een integrale visie ontwikkelen voor multi-use op zee, met name voor ecologie en visserij. Het TKI Wind op Zee zou een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van innovatieve inpassing van medegebruik in windparken;

Het TKI zou verdere innovaties in circulariteit kunnen ondersteunen. De overheid zou prikkels kunnen introduceren voor circulaire oplossingen. Recycling kan kansen bieden voor de Nederlandse economie.

Het TKI zou kennis kunnen faciliteren en pilots voor natuurverbetering kunnen ondersteunen. Het kabinet dient samen met alle stakeholders een beleidsvisie op ‘een gezonde Noordzee’ en de uitvoering van de weg ernaartoe te presenteren.

TKI Wind op Zee zou kunnen samenwerken met TKI Maritiem om innovatieprogramma's voor CO2-vrije schepen te stimuleren. De overheid moet stimuleringsmaatregelen invoeren voor CO2-vrije schepen binnen offshore windparken.

Het TKI zou een rol kunnen spelen bij het stimuleren van onderzoek naar alternatieve materialen die relevant zijn voor de energietransitie als geheel.