Leren en innoveren in de installatiebranche

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|

Binnen de NWO-brede Human Capital programmering zijn met het financieringsinstrument Leren in Learning Communities drie aanvragen toegekend. In totaal gaat het om een investering van € 1,8 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen met publiek-private middelen. Door de inspanningen van de TSE is deze regeling tot stand gekomen.

Het onderzoek spitst zich toe op vernieuwingen in leer-werkomgevingen in de technische installatiebranche. De vraagstellingen zijn afkomstig uit de praktijk en naast verdieping van fundamenteel inzicht over leren en innoveren in leer-werkomgevingen geeft het onderzoek ook perspectief op concrete en praktische handvatten voor de installatiebranche.

De te onderzoeken leer-werkomgevingen moeten voldoen aan het model Learning Community zoals dit door de topsectoren is geïntroduceerd. Het onderzoek draagt bij aan het Kennis en Innovatiecontract (KIC) 2018-2019 waar in topsectorverband de Topsector Creatieve industrie Call en de Topsector Logistiek bij zijn betrokken.