Kom de industrie vertegenwoordigen op Springtij

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Springtij sfeerbeeld

Al 12 jaar brengt het Springtij Forum politiek, overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en sociaal middenveld samen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het is een plek waar lastige thema's worden uitgediept, de dialoog met elkaar wordt aangegaan en beter begrip voor 'de ander' ontstaat.  

De Springtij organisatie erkent het belang van de industrie in de verduurzaming. De industrie die al volop bezig is met plannen en initiatieven met betrekking tot elektrificatie, grootschalige duurzame opwek van energie, waterstof, CCS, infrastructuur, systeemintegratie en ketensamenwerking. Deze plannen worden met name gedreven door het klimaatprobleem en de grondstoffentransitie. Ook zien veel bedrijven hun relatie met de samenleving veranderen en willen ze een grotere rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.  

Bij veel plannen is het niet alleen de vraag wat we gaan doen, maar ook wie betrokken zijn bij de uitvoering en wat ervoor nodig is. Dat levert vragen en dilemma's op die we graag op Springtij willen uitdiepen.  

Industrieprogramma op Springtij 

Drie sessies zullen stilstaan bij de vraag hoe bedrijven, overheden, wetenschap en de samenleving elkaar zien. Welke beelden hebben die verschillende partijen van elkaar? Welke rol kunnen bedrijven spelen bij het oplossen van deze problemen? Hoe liggen de onderlinge relaties en wat kunnen we doen om deze te verbeteren en gezamenlijk vooruitgang te boeken?  

 

In een aantal andere sessies komen de volgende thema's aan de orde:  

  • Regie in de energietransitie. Wat houdt de samenwerking van bedrijven en regie en systeemintegratie in de energietransitie in. Wie zijn betrokken, hoe vullen we dat in en welke probleem lossen we hiermee op?  
  • Biobased feedstock. Dilemma's rondom opschaling van biobased grondstoffen in de chemie. Als de vraag naar biobased grondstoffen groter wordt zal het aanbod zich daarop richten. De economie leert dat waar een betalende vraag is, aanbod komt. In het verleden is dat vaak niet goed gegaan waardoor er een patstelling is ontstaan over biomassa voor energie. Hoe zorgen we dit keer er wel voor dat die 'grondstoffen' duurzaam worden geproduceerd en dat het niet ten koste gaat van biodiversiteit en natuur. 
  • Juridificering van klimaatbeleid. In een sessie gaan we de gevolgen van de rechtelijke uitspraak in de Shell-zaak in kaart brengen en beantwoorden we de vraag of en hoe dit kan bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem.  
  • Producentenverantwoordelijkheid voor koolstof. CO2-emissies gaan we te lijf door de uitstoot te verminderen, terwijl we door blijven gaan met het winnen van fossiel waarvan een groot deel uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt. Dat kan en moet anders. We gaan kijken welke oplossingen daarvoor zijn. Er wordt gewerkt aan instrumenten die bedrijven, die koolstof 'uit de grond halen', verantwoordelijk maken om te zorgen koolstof niet in de atmosfeer terecht komt. Dat idee is met bedrijven uit de gassector uitgewerkt en er zal worden gesproken of en hoe dat breder toegepast kan worden. 
  • Het thema circulaire economie komt ook in verschillende sessies aan de orde.  

 

Hét moment om de dialoog aan te gaan 

Springtij Forum 2021 vindt dit jaar plaats van 22 t/m 24 September op Terschelling. Met naar verwachting 800 deelnemers. Voor u als vertegenwoordiger van de industrie is dit hét moment om in dialoog te gaan met 'de ander'. Het is een plek waar u in openheid en vertrouwelijkheid uw visie en beleving kunt overbrengen en toetsen. Het is een kans om de grote ambities van de industrie te laten zien aan een breed publiek. We willen u dan ook uitnodigen om, net als ISPT en TKI E&I, aanwezig te zijn met enkele vertegenwoordigers. Mocht u een bijdrage willen leveren aan het industrieprogramma, dan kunt u contact opnemen met organisator Hans Wiltink (@email