Klimaatakkoord neemt innovatiebeleid op de schop: klimaatmissie centraal

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Energiekoplopers Heerhugowaard

Nu het jaar 2020 in zicht is en het Klimaatakkoord klaar, neemt het kabinet het innovatiebeleid op de schop. Het paradepaard? De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda gericht op de grote maatschappelijke uitdagingen.

Deze agenda verschuift het zwaartepunt van het huidige innovatiebeleid – het ontwikkelen van het economisch potentieel voor de BV Nederland – naar het ontwikkelen van innovaties die nodig zijn om de missies van het Klimaatakkoord te realiseren.

Wijnand van Hooff, programmadirecteur zonne-energie bij de TKI Urban Energy, heeft de afgelopen periode met een groot aantal kennisinstellingen en bedrijven aan het voor zonne-energie belangrijkste MMIP gewerkt met als thema ‘hernieuwbare-elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving’. ‘De grootschalige uitrol van zonne-energie is in Nederland in volle gang, maar tegelijkertijd is deze technologie nog lang niet aan het einde van haar ontwikkelingsmogelijkheden in termen van kosten, opbrengsten en toepassingsgebieden’, duidt Van Hooff. ‘Functionele en esthetische integratie van zonnestroomsystemen – een van de domeinen waar nog veel te winnen is – is een sleutel voor grootschalige toepassing in de gebouwde omgeving. Ruimtelijke en ecologische kwaliteit zijn logischerwijs weer belangrijke voorwaarden voor de toepassing van zonnestroomsystemen op land, infra en water.’

Lees verder in Solar Magazine, september 2019, nr. 4 (pagina 26)