Klimaatakkoord neemt gezamenlijk advies topsectoren mee

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Overhandiging advies Ed Nijpels

In het Klimaatakkoord wordt het gezamenlijk advies van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels meegenomen. Het advies gaat over centraal stellen van mensen bij de klimaatuitdagingen en maatschappelijke vraagstukken.

Zet de mens centraal

Het advies om de maatschappelijke kant mee te nemen, is meegenomen als sectoroverstijgende innovatieopgave in het akkoord. In de paragraaf ‘De innovatieagenda onder het Klimaatakkoord’ is te lezen: 'De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Een goede zaak, vindt ook Victor van der Chijs, voorzitter van de stuurgroep die achter het crossoveradvies zit:'Het meekrijgen van mensen is de grootste uitdaging. Ook sociale, niet-technologische innovaties zullen hierbij belangrijk zijn.'

Twee routes

Het advies kent twee routes. De eerste route richt zich op de korte-termijnaanpak om huidige oplossingen meer gedragen te maken en op te schalen. Een tweede route gaat meer over lange termijn, met behulp van een experimentele, missiegedreven, en ontwerpende aanpak. Om deze twee te verbinden stellen de topsectoren een gerichte samenwerking in de vorm van een programma vanuit de topsectoren voor.

Aansluiting bestaande projecten Topsectoren

Paulien Herder, lid van het TopTeam Energie, zegt hierover: ‘De Topsector Energie ondersteunt dit advies van harte. Het past bij onze eigen agenda MVI-e en is daarmee een mooie versterking en opschaling. Ook bouwt het advies voort op bestaande projecten van onze Topsector met Team-ICT en de Topsector Creatief. Dat we nu voor een langjarige, progammatische aanpak kiezen is goed. Vanuit de Topsector Energie liggen er grote uitdagingen voor deze crossover in de gebouwde omgeving, maar ook in andere sectoren is de noodzaak voor dit soort programma's hoog. Een eerste focus op acute uitdagingen in de gebouwde omgeving zou een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen kunnen opleveren.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over het advies? Lees het nieuwsbericht op de website van de Creative Council.