Kennisplatform offshore waterstof HEROW gelanceerd

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
|
HEROW logo

Waterstof wordt een essentieel element voor de verduurzaming van de industrie, transport en een gebalanceerd duurzaam energiesysteem. Deze schone energiedrager kan en zal ook dicht bij de duurzame energiebronnen op zee worden geproduceerd om na 2030 verdere uitrol van offshore wind en inpassing in het energiesysteem mogelijk te maken. Om de ambities voor offshore productie van de groene energiedrager waar te kunnen maken lanceren TKI Wind op Zee, TNO en DOB Academy, met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het kennisplatform HEROW. Dit initiatief richt zich op het ontwikkelen en delen van de benodigde kennis en capaciteit om op zee waterstof met duurzame energie op te kunnen wekken en te kunnen transporteren naar de eindgebruikers.

Tijdens een eerste bijeenkomst begin december in De Oude Bibliotheek in Delft was een breed palet aan betrokkenen uitgenodigd voor een eerste kennissessie. Deze informele aftrap was het podium om ervaringen van de projecten PosHYdon en H2OpZee te delen en voor de aanwezigen om meer te horen over de ontwikkelingen binnen North Sea Wind Power Hub en het beleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En natuurlijk om meer te horen over de doelen en ambities van HEROW.

Bob Meijer, directeur TKI Wind op Zee, trapt de lancering van HEROW af.

Drie pilaren

HEROW is gebaseerd op drie pilaren.

  • Het is een netwerk waar kennis over de offshore productie van waterstof wordt gedeeld. Ontwikkelaars van pilots delen ervaringen en resultaten, kennisprogramma’s komen met nieuwe ideeën en concepten. Er wordt ook kennis van internationale initiatieven gedeeld met als doel om de opschaling te versnellen.
  • De gehele keten van partijen wordt bij dit netwerk via innovation challenges betrokken om vraagstukken op te lossen. Startups en kennisontwikkelaars worden uitgedaagd om met nieuwe innovaties te komen voor de uitdagingen waar de industrie voor staat.
  • Door de ontwikkeling van lesmateriaal en trainingen zorgt HEROW voor de verspreiding van kennis. Daar valt ook het ‘Teach the teacher’ principe onder. Onderwijsinstellingen ontvangen gratis lesmateriaal en docenten worden getraind hoe dit te gebruiken. Deze laatste pilaar is erop gericht de juiste kennis en hoeveelheid mensen te hebben om de Nederlandse ambities voor offshore waterstof waar te kunnen maken.

Rol waterstof

Jan van der Tempel van DOB Academy lichtte o.a. het trainings- en lesprogramma voor offshore waterstof toe.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke component in het duurzame energiesysteem van de toekomst. Met duurzame energie opgewekte waterstof, zogenoemde groene waterstof, is een belangrijke schone energiedrager om de industrie, scheepvaart en (zwaar) transport te kunnen verduurzamen. Elektrificatie is vaak niet geschikt om bijvoorbeeld raffinageprocessen, staalproductie of zeeschepen te verduurzamen. Met elektrificatie zijn de benodigde temperaturen niet haalbaar en batterijen maken schepen te zwaar om te kunnen blijven drijven. Waterstof is ook nodig als grondstof in de chemie. Waterstofproductie op zee, bij duurzame energiebronnen als windparken, gaat in de energiemix een belangrijke rol spelen.

Meer weten of deelnemen?

HEROW is een open platform en vereist registratie. Wilt u deelnemen aan HEROW?­­ Geïnteresseerde partijen kunnen zich hier registreren.

Wilt u meer weten over de productie van waterstof op zee of innovaties voor de energietransitie? Neem contact op met TKI Wind op Zee, onderdeel van de Topsector Energie.

Alle beelden met dank aan DOB Academy.