Kansenrapport over waterstof in Frankrijk

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
lavendel

Op 23 maart jl. vond de presentatie plaats van een rapport dat door SIA Partners is samengesteld waarin de kansen voor waterstof in Frankrijk worden toegelicht. In bijgaande summary staan de belangrijkste resultaten.  Dit rapport wordt door het Economisch Netwerk Frankrijk (RVO, NL Ambassade Parijs, NBSO’s Nantes & Lyon) naar Nederlandse bedrijven en organisaties gestuurd.

Het rapport is bestemd voor Nederlandse bedrijven. Hier is de link naar de presentatie van het webinar te vinden: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2021/03/23/presentatie-kick-off-webinar-waterstof-frankrijk-23.03.21. U kunt het webinar terugkijken via de volgende link: https://lnkd.in/d-zqUkN  

Verder gaat het Economisch Netwerk Frankrijk graag met u in gesprek over eventuele vervolgstappen op de Franse markt. U kunt hen hiervoor altijd benaderen. Zij kunnen het volgende voor u betekenen:

Heeft u behoefte aan marktinformatie en/of zoekt u zakenpartners in Frankrijk dan kunt u ivm uw onderwerp contact opnemen met

  • Beleid  en Innovatie: @email
  • Beleid, Mobiliteit en Infrastructuur: @email
  • Handelsvragen:@email@email
  • Voor overige vragen en onderliggende onderwerpen: @email

PIB

Als follow-up van de sectorstudie Watersof Frankrijk willen we als Het Economisch Netwerk Frankrijk groeien naar clustervorming van Nederlandse bedrijven d.m.v. gezamenlijke inzet van het programma Partners for International Business (PIB).

DHI

Wilt u in Frankrijk een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

Starters International Business
De regeling Starters International Business (SIB) biedt u onder meer een coaching traject. Dit leidt in 3 stappen naar een internationale aanpak. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werkt samen met verschillende organisaties, die de uitvoering van dit traject voor hun rekening nemen. U kunt zelf een keuze maken uit een organisaties die u gaat begeleiden. Aan deze organisatie en adviseur worden enkele eisen gesteld, die u kunt teruglezen op de SIB-website van RVO.nl. U kunt een lijst met adviseurs downloaden.

lees meer