InvestNL lanceert Hydrogen Business Challenger

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Hydrogen Business Challenger

Invest-NL lanceert deze Hydrogen Business Challenger om bedrijven in de maakindustrie van waterstof te begeleiden naar een verbeterd businessplan om succesvol financiers aan te kunnen trekken. Is jouw onderneming bezig met een kansrijke innovatie om elektrolyse door te ontwikkelen of beter te integreren in het energiesysteem? En wil je jouw businessplan een boost geven om vervolgens succesvol financiers aan te trekken? Lees dan hieronder meer over het programma en hoe je kunt deelnemen.

De door Invest-NL gefinancierde en gefaciliteerde Hydrogen Business Challenger biedt innovatieve ondernemingen in de elektrolyser supply chain een kort en intensief traject om hun businesscase en bijbehorende plannen te toetsen, te valideren en daarmee te verbeteren.

De uitkomst van het traject is een aangescherpte propositie die je sneller toegang geeft tot financiering en je slagingskans versterkt in de opkomende en snelgroeiende Europese elektrolysersmarkt. De uitdaging voor elektrolyse Het Klimaatakkoord heeft de ontwikkeling van 3 tot 4 GW elektrolyse capaciteit in Nederland als ambitie. De Europese Commissie streeft naar 40 GW opgesteld elektrolyse vermogen in 2030 in Europa. Om deze doelstelling te realiseren, moeten bestaande elektrolysetechnologieën stabieler, (kosten)efficiënter en opgeschaald worden en moeten productieketens snel industrialiseren. Dit vraagt om innovaties op het niveau van het gehele elektrolysesysteem, ook op het niveau van de componenten waaruit het systeem is opgebouwd. De Nederlandse maakindustrie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Van technische innovaties… Die innovaties komen van vernieuwende ondernemingen. Met nieuwe technologie verbeteren zij het elektrolyse[1]proces en helpen zo de productieketens van elektrolysers op te schalen. In de huidige markt en bij de bestaande platforms is er veel aandacht voor de techniek.

Naar investeerbare plannen! Om innovaties tot een succes te maken is dezelfde aandacht nodig voor niet-technische aspecten. De marktvraag, aansluiting op wet- en regelgeving, de financiering, het verdienmodel, de samenwerkingspartners: al deze aspecten zijn de bouwstenen voor een succesvol en financierbaar businessplan.

Meer informatie is te vinden in de flyer.