Innovatieve concepten verlagen kosten ombouw naar energieneutrale, aardgasvrije huizen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
12 juni Uptempo! synthese

Matchmaking Uptempo! koppelt innovatieve aanbieders aan wooncorporaties

Op 12 juni kwamen enkele relevante partijen voor de eerste keer bijeen in het kader van het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en CLICKNL. Samen met zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties werd nagegaan of dergelijke ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties. Conclusie: voor woningcorporaties bieden nieuwe concepten interessante opties tegen haalbare prijzen. “En het is nog leuk ook”, zegt Gerard Salemink van Hogeschool Saxion/Stichting Pioneering.

Het kabinet trok in 2018 en 2019 in totaal 23 miljoen subsidie uit voor innovaties om ‘de grote verbouwing’ van de Nederlandse woningvoorraad tegen lagere prijzen mogelijk te maken. Dat geld is niet allemaal uitgegeven, maar het effect ervan blijkt nu al veel groter dan gedacht: zelfs oudere rijwoningen kunnen nu voor bedragen rond de dertigduizend euro worden voorbereid op de aardgasvrije toekomst. Dat leidt voor de bewoner tot lagere maandlasten dan ze nu gewend zijn; de maandbetaling duikt voor het overgrote merendeel van de bewoners onder de energierekening.

Deze nieuwe prijzen zijn wel genoemd in situaties waarin ‘mandjes’ van enige honderden huizen gerenoveerd kunnen worden. In het programma Uptempo! worden contacten gelegd tussen innovatieve bedrijven en woningbouwverenigingen, om deze schaal snel voor elkaar te krijgen. Ook voor de particuliere huiseigenaar bieden de concepten uiteraard interessante perspectieven. Stond op 12 juni de naoorlogse grondgebonden rijwoning centraal, op 2 juli vindt een soortgelijke bijeenkomst plaats waar de focus op galerijflats ligt.

Zeven innovatieve aanbieders

  1. TNO presenteerde op 12 juni De Warmtewingevel: panelen voorzien van een coating, die de energie uit het onzichtbare deel van het spectrum oogst en afvoert als bron voor een warmtepomp. Elke goed geïsoleerde tussenwoning kan in dit concept voor ca. € 30.000 CO2-neutraal en nul op de meter gemaakt worden op basis van dit concept.
  2. Helena kiest een andere invalshoek: zorg voor warmtepomp die een hoge temperatuur afgeeft, zodat het afgiftesysteem in de woning hetzelfde kan blijven en alleen de CV-ketel wordt vervangen. Helena slaat in de zomer warmte op in een collectieve bodemlus voor een aantal aangesloten woningen. Het systeem kan ook aangeboden worden met individuele warmtelussen. Helena streeft ernaar voor minder dan € 25.000 een woning met minimaal B label all-electric bijna nul op de meter te maken. Bekijk de presentatie
  3. Onder het motto: “warm wonen, koel slapen” hebben woningcorporatie Domijn, stichting Pioneering en Saxion Hogeschool vastgesteld dat vooral de leefvertrekken beneden, goed in staat moeten zijn warmte vast te houden. Veel mensen zijn gewend in een onverwarmd vertrek te slapen met het raam open. In een pilotproject in Enschede moest de vloer vervangen worden. Inclusief warmtepomp kostte de renovaties daar ca. € 50.000. Bekijk de presentatie
  4. 4YEF (For Your Energy Freedom) is een consortium dat het hele dak, voor en achter, vol legt met aaneengesloten zonnepanelen (PV). Hun product Plusleven claimt dat een energie-positieve rijwoning haalbaar is voor € 39.500 excl BTW, dus € 47.795 inclusief BTW (bij afname van enkele honderden woningen). De propositie is bestand tegen het afschaffen van salderen en trekt geen zware wissel op het netwerk, omdat opslag van stroom onderdeel uitmaakt van het pakket. Bekijk de presentatie
  5. Klimaatmissie Nederland biedt een heel scala aan mogelijkheden aan, allemaal gebaseerd op een innovatieve ketensamenwerking. Dat wordt een open marktmodel genoemd. De basale oplossing kost € 45.900 en dit is inclusief een systeemgarantie voor dertig jaar (inclusief vervangingen). In de ketensamenwerking worden opslagen voor winst en risico pas uitgekeerd als het totale systeem naar behoren functioneert. Ook wordt onnodig dubbel voorrijden voorkomen door met een pool van monteurs te werken. Bekijk de presentatie
  6. Solevo, Renergize, Mefa en Oadis bieden onder de naam De Bron een ondiepe, modulaire bodembron aan. Dit is een schacht van 60 cm doorsnee die 20 meter de grond in gaat. Bovenin zijn een warmtepomp en een buffervat met ‘phase change material’ (PCM) geplaatst. Op het dak wordt warmte geabsorbeerd; er blijft daarnaast voldoende ruimte over voor PV-panelen. De kosten van het systeem bedragen € 26.500. Bij woningen waar nog nooit iets aan is gebeurd, komt hier nog ca. € 10.000 bij. Bekijk de presentatie
  7. Een combinatie van een ‘smart home’ systeem (van BeNext) en PVT op het dak (Viridi Production) levert in combinatie met een nieuw ontwikkelde warmtepomp, voldoende warmte op in de winter en bovendien koeling in de zomer. De installaties kosten ca. € 20.000; inclusief gerichte isolatie kost het systeem ca. € 30.000 (excl. nieuwe kozijnen met nieuw glas). Bekijk de presentatie

De deelnemende woningbouwcorporaties zagen zonder uitzondering kansen voor de komende jaren. Samen pakken ze in de komende twee jaar ca. 2.900 rijwoningen aan. Sommigen gaven aan niet in totaalconcepten te denken, omdat zij bijvoorbeeld eerst de isolatie aan willen pakken en in een later stadium (na afschrijving) de installaties.

De genoemde bedragen slaan op renovaties van naoorlogse rijwoningen, maar zijn onderling verschillend en dus ook in de aannames van prijsniveaus. Sommige prijsstellingen gaan uit van de kosten voor woningen met een warmtevraag die al beperkt is tot ongeveer Label B; de hoogste prijs is inclusief het vervangen van een vloer die al een halve eeuw meegaat. Om de vergelijking reëel te houden is het van belang de hele beschrijving van het concept in ogenschouw te nemen. In het algemeen is er een oplossing voor elke situatie, maar geen oplossing voor alle situaties. De gangbare NOM-concepten zijn dat wel, maar zitten op een ander prijsniveau.

De matchmaking leidt tot verfrissende nieuwe connecties die zeker vervolg gaan krijgen, zowel bij de aanbieders als bij de deelnemende woningcorporaties.

Lees hier de hele publicatie.

12juni19-match-rijtjes-synthese.jpg