Innovatiesubsidie klimaatneutrale industrie en brandstoffen opent 6 juli

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
scheepvaart

Duurzame innovaties voor industrie en brandstoffen zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. In 2021 kunt u ook voorstellen doen voor de productie van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

De TSE Industrie staat open tot en met 14 september 2021. Het budget is € 6,36 miljoen. Voor innovaties voor klimaatneutrale industrie is 3 miljoen beschikbaar. € 3,36 Miljoen is voor oplossingen richting klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart.

Klimaatneutrale brandstoffen

De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Bij luchtvaart en zeescheepvaart kan bijvoorbeeld elektrificatie maar beperkt tot lagere CO2-emissies leiden. Vloeibare transportbrandstoffen voor luchtvaart en scheepvaart blijven noodzakelijk. Binnen Klimaatneutrale brandstoffen worden 2 programmalijnen ondersteund:

  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

Bij beide programmalijnen geldt dat kostprijsreductie, efficiëntie en compatibiliteit met bestaande technieken en systemen belangrijk zijn. Voor de thema’s op het gebied van klimaatneutrale industrie gelden in 2021 dezelfde thema’s als in 2020.

MKB-bedrijven

Met deze regeling hopen Topsector Energie en het ministerie van EZK innovatieve klimaatinnovaties te stimuleren. De regeling is in het bijzonder bedoeld voor MKB-bedrijven. De innovaties moeten een eerste markttoepassing krijgen in 2030. Projecten met een maximale subsidie van € 500.000 komen in aanmerking voor de TSE Industrie subsidie. Hiermee is de regeling een aanvulling op de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling is onderdeel van de Topsector Energie regelingen. RVO voert deze uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK).

Samenwerking belangrijk

Alleen samenwerkingsverbanden krijgen subsidie vanuit de TSE Industrie. Hier moet minimaal 1 onderneming onderdeel van zijn, waarbij de regeling een actieve rol voor bedrijven aanmoedigt.

Advies en informatie

Heeft u mogelijk een geschikte innovatie, maar bent u op zoek naar partners? Zowel RVO als de TKI’s van de Topsector Energie helpen u graag verder. Wilt u graag uw projectidee laten toetsen? Dat kan ook! Dien hier uw idee in.

Meer weten?