Innovatiemakelaarsregeling wederom zeer succesvol

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Innovatiemakelaarsregeling

In januari stelde Topsector Energie € 100.000 aan subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemers. Ondernemers konden via TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee - als onderdeel van Topsector Energie - een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. In totaal hebben 11 mkb-bedrijven, die actief zijn met het ontwikkelen van innovatieve producten of diensten onder thema Klimaat- en Energietransitie (onder Missie AB en C), subsidie ontvangen om specialistische kennis in te huren van zogenaamde innovatiemakelaars.

De aanvragen waren afkomstig van ondernemingen die actief zijn in zon-energie, windenergie, waterstof, batterijen, energiebespating, etc. Alle aanvragen hebben tot doel om innovaties te versnellen. De hulpvragen variëren, denk hierbij aan hulp bij het opstellen van een business plan, een patentaanvraag of een investor-deck. Soms heeft men behoefte aan hulp bij het vormen van projectconsortia of het zoeken van private investeerders en het begeleiden van gesprekken met hen. Ook die activiteiten vallen onder de subsidieregling.

“De subsidieregeling was vrijwel meteen uitgeput. Het is een duidelijk signaal dat ondernemers een grote behoefte hebben aan deskundig advies op gebieden die niet tot hun dagelijkse werkzaamheden (en hun competentiegebied)  “, zegt Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De Topsector Energie stimuleert op veel manieren de 'creatiekant' van innovatie. Met onder andere deze regeling helpt de Topsector Energie ondernemers bij de ‘valorisatie’ van hun innovatie en daarmee de energietransitie te versnellen.”

In juli zal Topsector Energie – in een tweede subsidieronde - wederom middelen beschikbaar stellen voor deze Innovatiemakelaarsregeling, die populair is gebleken. 80% van de kosten voor het inhuren van een innovatiemakelaar wordt vergoed, met een maximum van 10.000 per aanvraag.

Lees meer over de innovatiemakelaarsregeling. Of neem contact op met Martin Weissmann