Innovatie en energie op het wereldtoneel van de Dubai Expo

Nieuwsbericht |
Dutch Dubai
TKI Energie en Industrie
TKI Wind op Zee
Internationale export en kennisagenda
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Innovatie en energie op het wereldtoneel van de Dubai Expo

Manon Janssen is gekozen als één van de  Expo Champions voor de Nederlandse deelname aan de Expo 2020 Dubai. Marion is boegbeeld van de Topsector Energie. Daarmee zijn energie en innovatie nadrukkelijk aandachtspunt van de Nederlandse inbreng op dit wereldtoneel.

Eerder werd al bekend dat minister Sigrid Kaag chef d'equipe is en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, ook als Champion zijn gekozen. Ook bekend is geworden dat Meiny Prins, CEO Priva de laatste Champion is. Daarmee is het team compleet. dat Nederland gaat vertegenwoordigen in Dubai.

Nederland op de Dubai Expo 2020

Deze wereldtentoonstelling EXPO Dubai 2020 vindt plaats van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Het is de eerste wereldexpositie in de Golfregio waarbij meer dan 200 landen en organisaties zich presenteren. Hoofdthema voor EXPO Dubai is 'Connecting Minds, Creating the Future'. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht.

Het geeft Nederland de kans om de wereld te laten zien aan welke innovaties we werken. De samenwerking met andere landen wordt versterkt. Nederlandse bedrijven krijgen hulp om mogelijkheden te vinden om samen te werken met bedrijven in andere landen. Het centrale Thema is ‘Dutch Dubai; Uniting water, energy, food’. Hiermee is volop gelegenheid om de doelen te bereiken. Bij energie ligt de focus op:

  • (groene) waterstof
  • systeemintegratie
  • offshore windenergie

De mogelijkheid bestaat om ook aan te sluiten op andere energiethema's als de kans zich voordoet (bijvoorbeeld zonne-energie).

De kracht van de integrale aanpak

Manon Janssen: “Nederland heeft de afgelopen 8 jaar de voordelen ervaren van publiek-private samenwerking in innovaties met het Topsectorenbeleid. Centraal staat de ‘triple helix: de samenwerking van bedrijven, kenniscentra en overheden op innovatie. Wat we hebben geleerd is dat deze samenwerking een systeembenadering nodig heeft. Het gaat niet alleen om technologische verbeteringen. Het gaat ook om sociale en economische innovatie en wetgeving.  Het borgen van veranderende energiesystemen moeten in samenwerking met elkaar functioneren.”

Door deze aanpak zien we dat we moeten beschikken over voldoende geschoold personeel om de overgang te realiseren. Het is een grote uitdaging die we moeten aanpakken. We moeten daarbij speciale aandacht hebben voor onderwijs en leren op het werk. Het is deze integrale benadering van innovatie die Nederland graag op het internationale wereldtoneel laat zien.

Waarom de Golfregio?

In 2018 exporteerde Nederland voor € 14 miljard aan goederen en diensten naar de Golfregio. We importeerden voor ongeveer € 7,7 miljard. Lokale bedrijven in de regio tonen een groeiende interesse om verder kansen te verkennen met bedrijven in Nederland. De economische banden tussen Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de Golf regio zijn sterk. Dit geldt vooral voor de handel en wetenschappelijke uitwisseling.

EXPO 2020 Dubai biedt kansen om deze te verdiepen langdurige banden, positieve verandering stimuleren. Bij innovatie is er veel interesse in het delen van kennis, werkwijze en oplossingen. Dit geldt in het bijzonder op het gebied van water, energie en voedsel. Daarom heeft de Nederlandse regering in februari 2017 besloten dat Nederland gaat deelnemen aan World EXPO 2020 Dubai. Bedrijven met interesse om deel te nemen aan de Nederlandse delegatie kijken op DutchDubai.com.