Industrie kan € 2,2 miljard aan energiebesparing benutten

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Financiering

Energie-efficiency in de industrie is in potentie zeer groot. In Nederland liggen hiervoor plannen met een totale investeringsomvang van € 2,2 miljard. Deze investering leidt omgerekend tot een emissie reductie van maar liefst 13 miljoen ton CO2.

De plannen kunnen echter nauwelijks worden verzilverd. Tenzij de industrie, financiers en technologieleveranciers de juiste financieringsconstructies opzetten, zo adviseren onderzoekers. Dit staat in een recent onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects.

RVO.nl gaf opdracht voor dit onderzoek - met ondersteuning van Energie Nederland - in het kader van de Topsector Energie / TKI Energie & Industrie.