Iedere werknemer moet een training waterstof voor dummy’s

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
Human Capital Agenda
|
Waterstof

We weten dat we geen schroevendraaier in het stopcontact moeten steken. We weten dat stroom door een draadje gaat en dat je dat vaak aan moet sluiten met een aardedraad. Al die lessen moeten we nog leren over waterstof. En heel snel. Waterstof is als energiedrager en grondstof één van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Maar hoe werkt het? Wanneer kan je er wel wat mee en wanneer vooral niet? Dat weten nog veel te weinig mensen. En dat is een kans, een kans om ‘groen hersteld’ uit de coronacrisis te komen. Mits we die kans om te leren met beide handen aangrijpen, vinden Jörg Gigler en Marsha Wagner, beide werkzaam bij de Topsector Energie.

Waterstof is een energiedrager die we al heel lang kennen in de industrie. Door de energietransitie krijgt waterstof nieuwe functies en toepassingen die we kunnen toevoegen aan ons pallet. Zo zijn er meerdere soorten en kleuren waterstof en is het net als gas reukloos. Waterstof is lichter dan gas waardoor je het ook niet zomaar in de duizenden kilometers lange gasleidingen kunt laten stromen. Voordat waterstof geschikt is om te gebruiken, zijn specifieke aanpassingen nodig.

De verwachting is dat in 2050 zeker 25% van de energie via waterstof wordt geleverd. Daarmee is het dus niet ‘iets’ wat alleen een paar technische jongens moeten leren te begrijpen. Iedere medewerker zou in de komende jaren een basistraining waterstof moeten krijgen. Techneuten om het te bouwen, managers om de juiste beslissingen te nemen, communicatieadviseurs om erover te vertellen, ministers om er wetten en beleid op te maken. En als burger om te weten uit welke duurzame voorzieningen je allemaal kunt kiezen. Wij durven de stelling aan dat waterstof iedereen raakt!

De energietransitie vraagt heel veel nieuw personeel. De komende jaren zijn er nu al minstens 33.000 vakmensen nodig. Op dit moment komt bij bedrijven slechts 15% van het nieuwe personeel vanuit opleidingen en 85% komt vanuit zij-instroom. En ook als zij-instromer kun je niet zomaar doorgaan op de oude weg. Net als voor het zittend personeel is omscholing nodig.

Een hbo of mbo zonder een module waterstof loopt nu al bijna achter de feiten aan. Daarom zijn we blij met de voorlopers. Zo is er een landelijk lectorenplatform onder leiding van de lector Jan-jaap Aué van de Hanzehogeschool Groningen en een landelijk platform waterstof onder leiding van de practor Roeland Hogt van Noorderpoort College. Samen willen zij versnellen door te leren met en van elkaar. Als Topsector Energie sporen we elke hogeschool en roc aan om bij deze netwerken aan te sluiten.

Vanuit de Topsector Energie stimuleren wij het werken in learning communities zodat het ontwikkelen en leren hand in hand gaan en nieuwe kennis over waterstof sneller beschikbaar is. In learning communities komen bedrijven, studenten, onderzoekers samen rondom concrete problemen en uitdagingen. We hopen dat daarnaast ook cursus- en trainingsbureaus aan de slag gaan om waterstofmodules te ontwikkelen.

De kans tot versnelling begint bij de mens. Investeer als bedrijf daarom nu in je personeel en werkzoekenden. Als opleidingsinstituut nu in je docenten en studenten. En als lezer nu vooral in jezelf! Kijk wat er allemaal speelt in de duurzame sector, school bij, school om, leer en ontdek! Alleen zo kunnen wij samen groen hersteld de crisis uitkomen en versneld bouwen aan een duurzaam energiesysteem voor Nederland.

Bekijk ook de terugblik van het webinar over waterstof van 15 april j.l.