Huidig ICT architectuur in ons energiesysteem is sterk verouderd

Nieuwsbericht |
Digitalisering
|
digitalisering

Tijdens de online inspiratiesessie van Topsector Energie over ICT Architectuur op 1 juli werd duidelijk dat de huidige ICT architectuur in ons energiesystem sterk verouderd is. De gebruikerswensen – zakelijk en particulier - zijn enorm veranderd.

Met het toenemende belang van ICT binnen de energiesector, lopen we nu tegen de grenzen van het huidige ICT-systeem aan. Er is een grondige verbouwing nodig.

Heb je het webinar gemist of wil je het opnieuw zien?

Kijk het webinar terug

Samenwerking is prioriteit nummer 1

Om ervoor te zorgen dat alle verschillende netwerken in de toekomst als één geïntegreerd systeem kunnen functioneren, is het belangrijk dat netbeheerders en andere partijen mateloos gaan samenwerken. ICT is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van elke activiteit van de spelers in de energietransitie. Op dit moment wordt er echter vooral nog gefocust op het verkrijgen van eigen data in plaats van dat er gewerkt wordt aan uitwisseling tussen verschillende partijen. Tijdige beschikbaarheid van betrouwbare informatie met hoge kwaliteit is essentieel. Daarom wordt samenwerking tussen alle partijen – traditionele en nieuwe toetreders - alleen maar belangrijker.

Vier cruciale aspecten voor onze toekomstige data

  • De leveringszekerheid moet gewaarborgd zijn
  • Marktfacilitering: is er genoeg capaciteit?
  • Cybersecurity, data veiligheid en privacy bescherming
  • Data als enabler van flexibiliteit in de energiemarkt

Wat zijn de risico’s?

Het huidige system loopt tegen zijn grenzen aan. Zo willen particulieren ook voor hun energieconsumptie dezelfde servicebeleving en inzichten van hun leverancier als ze bijvoorbeeld krijgen bij een Coolblue of bellen.com. Zakelijke gebruikers willen – zeker als ze in verband met bijvoorbeeld congestiemanagement of handel op de flexmarkt – eveneens snel beschikbare en betrouwbare energiedata. Wanneer dit soort ‘nieuwe’ sociaal-maatschappelijke en economische wensen niet kunnen worden ingevuld door beperkingen in het ICT-systeem, vormt dat uiteindelijk een belemmering voor de energietransitie als geheel.

Waar beginnen we?

Het komt er volgens de experts op neer dat we in een rap tempo met alle spelers van de energietransitie bij elkaar moeten gaat zitten om tot een nieuw afsprakenstelsel te komen. In dit stelsel moeten heel duidelijk alle regels worden opgenomen met een wettelijke grondslag inclusief toezicht en privacy afspraken. Dat vertaalt zich vervolgens in een passende en toekomstbestendige referentiearchitectuur. Die vormt de basis het nieuwe ICT-systeem met een logische structuur, heldere principes en afspraken, een goed ontwerp en een duidelijke interface.

We hebben op dit moment een krachtig en betrouwbaar energiesystem in Nederlands. Dat willen we graag zo houden, ook in 2050. Daarom is een werkende en veilige ICT architectuur in de energiesector essentieel.

Geïnspireerd geraakt?

Meld je dan ook aan voor de 3e inspiratiesessie op 16 september 15.30 – 16.00: Smart charging; waar het begint te schuren

Meld u nu aan via deze website