Hogeschool Utrecht werkt aan opleiding voor energieregisseurs

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
'
Foto: Sjaak Boot Photography

Als woningeigenaar is het best nog wel zoeken; waar moet je beginnen om je huis energiezuinig te maken? En bij wie kun je terecht voor onafhankelijk advies? Hogeschool Utrecht (lectoraat Nieuwe Energie in de stad) werkt samen met het Consortium Utrecht mee aan een opleiding voor energieregisseurs, die woningeigenaren helpt met advies en begeleiding. Ook komt er een toolbox met informatie over energiezuinige maatregelen.

Tot nu toe is informatie over energiebesparende maatregelen erg versnipperd te vinden bij Milieu Centraal en andere websites. Het consortium in Utrecht, Energiepaleis, lokale Energie-U, TNO, Essence, NMU, Sustainable en JMA, wil dat veranderen. "We willen graag een centrale informatieplek aanbieden’, vertelt lector Mieke Oostra."

Maar ook dan heb je iemand nodig die de vertaalslag van die informatie naar de woningeigenaar maakt. Daarom zetten we eerst kleine stapjes, zoals het opleiden van energieregisseurs en het ontwikkelen van de eerdergenoemde toolbox.Dat gebeurt met subsidie van de Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Later gaan we alles digitaliseren.’

Keukentafelgesprek

De energieregisseurs bespreken samen met de huiseigenaren aan de keukentafel wat het betekent om een woning energiezuinig te maken. "Zo krijgt de bewoner een overzicht van de te nemen maatregelen en wordt hij geholpen om zijn woning te verduurzamen’, vertelt Oostra verder. "Het consortium ontwikkelt daarnaast allerlei tools die de energieregisseur bij dat gesprek kan gebruiken om bijvoorbeeld berekeningen te maken."

Bachelor-studenten

De opleiding tot energieregisseur is nog in ontwikkeling. Zo’n 12 derdejaars bachelor-studenten Gebouwde Omgeving hebben de eerste lay-outs van de software getest. Oostra: "Ook is er een eerste proef gedraaid die uit 3 cursusdagen bestond en diverse praktijkdagen. Het eerste deel van de  opleiding voor de energieregisseurs staat nu in de steigers. We gaan hiermee testen in Utrechtse wijken, maar we werken ook met verschillende partners in Amersfoort en in de provincie Utrecht. Uiteindelijk gaan we het hele opleidingstraject voor energieregisseurs ontwikkelen. Van het eerste advies tot aan de realisatie."

Meer weten?

Human Capital Agenda