Hogescholen zetten in op versterken en versnellen energietransitie

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
Wind op zee

De energiesector kampt met een groot en groeiend tekort aan goed opgeleide professionals.  Onderwijs, ondernemers en overheid werken intensief samen om de gestelde klimaatdoelen te kunnen realiseren.

Er is met name een aanzienlijk tekort aan onder meer installatietechnici, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en ICT-ers op alle niveaus. Het gaat nu al om duizenden vacatures die niet kunnen worden vervuld en dat aantal groeit snel.

Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda van Topsector energie: “Als wij niet heel snel actie ondernemen, dan leidt dat tekort aan personeel tot een achterstand in het ontwikkelen van innovaties om de energietransitie mogelijk te maken en uiteindelijk tot een stagnerende economie.”

Binnen het onderwijs werken partijen samen om zo een versnelling te realiseren. Binnen het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy en Teachers learning in Energy bundelen hogescholen hun krachten en expertise voor onderwijs en onderzoek.

Op initiatief van de Topsector Energie en Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is bovendien het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht opgericht. Deze hogeschool heeft als een van de zwaartepunten gekozen voor Sustainable Energy & Environment (SEE) waarbinnen het vraagstuk rondom duurzame, betrouwbare en betaalbare energie wordt opgepakt.

Meer weten?