Hoe maken we een schaalsprong in de energietransitie? Kijk de Werkconferentie Topsector Energie terug

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
.

Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te bereiken is er versnelling, samenwerking en kennisdeling nodig. De Werkconferentie van 17 februari ging over deze onderwerpen. De energietransitie vraagt om een schaalsprong. Hoe gaat dit in de praktijk, wat is de kijk van het nieuwe Boegbeeld van de Topsector Energie hierop en wat vinden jonge professionals belangrijk? En daarnaast werd er nog veel meer besproken!

Na 9 jaar heeft Boegbeeld Manon Janssen het stokje overgedragen aan Peter Molengraaf. “Manon heeft het goed gedaan”, zegt hij. “De programma’s die bijdragen aan de doelstellingen van 2030 zijn goed in gang gezet.” Omdat het jaren duurt voordat nieuwe programma’s tot resultaat leiden kijkt Peter vooral ook naar wat er voor de periode 2030-2050 nodig is. “Ik ben blij dat het nieuwe kabinet hierin ambitie toont.”

Jonge professionals aan het woord

Bij Peter schoven vier jonge professionals aan tafel: Zeb Bergsma van de Klimaat & Energie Koepel, Emilie Schretlen een van de Energietalenten, Tessa Dool van de Jonge Klimaatbeweging en Charlot Felderhof, studentminister van Innovatie in het Studentenkabinet. Hoe kijkt de jongere generatie aan tegen de schaalsprong en tegen opleidingen en menskracht die nodig zijn voor de energietransitie?

Jongeren eerder betrekken

De jonge professionals maakten duidelijk hoe belangrijk het is om kinderen zo vroeg mogelijk te inspireren en te informeren. Laat al vóór de middelbare school zien hoe mooi het werk in de energietransitie is. De jonge professionals vinden ook dat jongeren vanaf het begin betrokken moeten worden bij plannen voor de energietransitie. Zij zien de urgentie, zijn oplossingsgericht en het is werk waar zij een belangrijke rol in krijgen. Verder zien ze de noodzaak van een schaalsprong. Trek de vele goede initiatieven die er inmiddels zijn breder. Zo’n ‘sprong’ is eng, neemt risico met zich mee. Laat de overheid daarom met subsidies voor een vangnet zorgen.

Schaalsprong in de gebouwde omgeving

Uptempo! zet in op een schaalsprong in de gebouwde omgeving. Dit programma van de TKI Urban Energy biedt een podium voor innovaties en helpt aanbieders beter aansluiting te vinden bij de vraag uit de markt. “Techniek is maar één factor, we hebben voor de energietransitie ook jongeren nodig die kiezen voor marketing en communicatie”, zegt programmamanager Hermke Bekkema.

Grootschalige, groene waterstof

Carol Xiao is programmamanager bij het innovatienetwerk ISPT. Ze werkt met het Hydrohub Innovation Program aan een schaalsprong in de productie van groene waterstof. “Hiervoor moeten we de hele keten en andere betrokkenen meekrijgen, zoals havenbedrijven en overheden. Het is breder dan alleen een technisch vraagstuk. Verschillende sectoren moeten elkaar leren begrijpen.”

Goed luisteren naar elkaar

Voor de energietransitie is dus een vertaalslag nodig. Floor de Ruiter, expert in communicatie en organisatiecultuur, weet dat als geen ander. “De vraag of we elkaar begrijpen is cruciaal.” We zijn snel geneigd te denken dat iedereen hetzelfde kijkt naar de energietransitie. Maar wat de één ziet als een belangrijke puzzel om op te lossen, ziet een ander als een bedreiging voor zijn leefwijze. Sta daarom goed stil bij de behoeften van al die verschillende mensen, luister echt. “Zoals Nelson Mandela partijen voor zijn ‘rainbow nation’ wist te verbinden.”

Terugkijken?