Hoe houd je je woning koel in de zomer?

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Factsheets koudetechnieken

Nu de Nederlandse zomers warmer worden, is koeling van huizen steeds meer een issue. Dat Nederlandse huizen goed verwarmd moeten zijn en blijven, weten we wel. Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Het klimaat verandert en het aantal (extreem) warme dagen in een jaar neemt toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen. 

TKI Urban Energy verzamelde met hulp van adviesbureau W/E adviseurs 16 verschillende technieken om te koelen. Van bekendere oplossingen als zonnewering tot de koudenetten en dauwpuntkoeling. Per techniek is aangegeven hoe duurzaam de techniek is, hoe het gebruikt wordt, de stand van de techniek, wat de kosten zijn, de rol van gebruikers en waar het geschikt is. 

Groei vraag naar koeling

De verwachting is dat de koudevraag in de gebouwde omgeving gaat toenemen. Dat komt door:

  • Klimaatverandering en daarmee een toename van het aantal zomerse dagen. De temperatuur in de zomer zal daardoor stijgen. 
  • Het toenemend aantal ouderen die minder goed tegen hogere temperaturen kunnen
  • De gewenning aan comfort van airconditioners in bijvoorbeeld de auto, trein en werkplek

Om grip te krijgen op de verwachte koudevraag, is het nodig geschikte technologische oplossingen te vinden voor de Nederlands markt. De onderzochte koudetechnieken kunnen zorgen voor een aangenamer binnenklimaat doordat ze hittestress tijdens warme periodes voorkomen. 

Combinatie van passieve met actieve maatregelen

'Passieve maatregelen' blijken vaak voldoende om de kans op oververhitting te beperken. Dat zijn maatregelen als de grootte en oriëntatie van de ramen, zonwering, zomernachtventilatie, overstek op het zuiden en bouwmassa. Actieve maatregelen (door middel van elektrische systemen) kunnen aan een gebouw worden toegevoegd als passieve maatregelen niet mogelijk zijn of te weinig effect hebben. Dit sluit aan bij de nieuwste duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen, waarin de kans op oververhitting (in jargon ‘TOjuli’) expliciet is opgenomen.

De verschillende (koude)technieken worden in aparte factsheets onder de loep genomen en onder meer beoordeeld op prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, grootte en kosten. De factsheets zijn bedoeld voor beleidsambtenaren bij gemeenten, vastgoedbezitters van woningen of utiliteitsgebouwen, bewoners en andere betrokkenen.

Bekijk hier de lijst met alle technieken.