Help mee de industie verduurzamen met subsidies van de Topsector Energie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
|
'

Een CO2-neutrale, circulaire industrie: we staan voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is. Om die stappen te maken zijn nu de technologieën nodig waarmee de industrie minder energie kan gaan verbruiken in het productieproces of middels een innovatieve techniek CO2-emissiereductie kan realiseren.

Houd u zich bezig met innoverende en verduurzamende industrie? Dan zijnde volgende regelingen interessant.

Openstelling en budget subsidies Topsector Energie
Subsidie Budget Openstelling
Joint Industry Projects – JIP € 4,87 miljoen open tot 28 mei 2019
DEI+ CO2-reductie industrie, waaronder CCUS en recycling € 23,7 miljoen open tot 4 juni 2019
DEI+ Flexibilisering elektriciteitssysteem, waaronder waterstof € 33,6 miljoen open tot 24 september 2019
Topsector Energiestudies Industrie € 11,5 miljoen open tot 24 september 2019
DEI+ Energie-innovatie € 35 miljoen open tot 7 januari 2020

Meer weten?