Groot onderzoekstraject HOLON van start

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|
.

Een breed consortium van kennisinstellingen en bedrijven gaat onderzoek doen naar en tools ontwikkelen voor semiautonome systeemconfiguraties in opdracht van Topsector Energie Systeemintegratie. Partijen zijn onder andere TU-e, TNO, AnteaGroup, Quintel.

Semiautonome energiesystemen

Ons energiesysteem is van oudsher centraal opgezet en vrij regelbaar, met slechts een paar producenten, waar iedereen energie van afneemt. Met de toename van het aantal duurzame bronnen, wordt ons energiesysteem ook steeds complexer, zowel wat betreft vraag en aanbod als de voorspelbaarheid ervan. Dat vraagt ook meer van onze infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is. De grote vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig kan blijven functioneren? Met een breed maatschappelijk draagvlak?

Semi-autonome energiesystemen volgens een holarchisch systeemmodel kunnen daar het antwoord op zijn. Wat dat zijn, ziet u in onderstaande explainer.

Kennis, inzicht en tools

Het is nu van groot belang dat we op korte termijn meer inzicht krijgen in, en draagvlak krijgen voor, de herinrichting van ons energiesysteem. Die inzichten moeten leiden tot bruikbare tools voor onder andere beleidsmakers en andere belanghebbenden in het energiedomein. Dat is de uitdaging waar het onderzoeksproject HOLON zich op richt.

Meer weten of op de hoogte blijven?

Neem contact op met serge.santoo@topsectorenergie.nl of mart.vanbracht@topsectorenergie.nl
Bekijk ook onze position paper over semiautonome energiesystemen