Gezocht: onderzoeksvoorstellen over maatschappelijke aspecten van regionale energietransities

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
|
'

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) zoekt onderzoeksvoorstellen over de maatschappelijke aspecten van regionale energietransities (MARET). Samen met vijf provincies en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) stellen ze samen geld beschikbaar. Het totale budget voor dit programma is 2,5 miljoen euro. Er is ruimte voor zes projecten met een maximale omvang van 400.000 euro elk.

Waarom is deze samenwerking zo bijzonder?

Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel: ”De afgelopen jaren zijn op lokaal en regionaal niveau veel initiatieven in gang gezet om te komen tot een duurzamer energiesysteem. Deze ontwikkelingen roepen veel vragen op, waaronder over de impact van de energietransitie op de samenleving. Als provincies hebben we behoefte aan kennis daarover. Daarom werken de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland samen met NWO om onderzoek op dit terrein te stimuleren. Het NP RES heeft zich daarbij aangesloten. Het is mooi dat we onze krachten bundelen en samen optrekken met NWO. Dat sluit aan bij hoe we in Overijssel in het programma Nieuwe Energie Overijssel werken aan de energietransitie. Want samen bereik je meer.”

Waar gaat het om bij onderzoek naar de maatschappelijke aspecten?

Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde en lid van het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen: “Het nieuwe onderzoeksprogramma MARET sluit aan op actuele thema’s en vragen van de deelnemende provincies en van andere betrokken partijen. Het gaat daarbij onder meer om het organiseren van de regionale energietransitie, het betrekken van individuen en groepen, en om de invloed van duurzame-energieargumenten op het vestigingsbeleid en de regionale arbeidsmarkt. Belangrijk is ook hoe kan worden geleerd van regionale ervaringen om te komen tot een duurzamer energiesysteem. En of deze lessen in andere provincies en regio’s toepasbaar zijn. Daarmee draagt het programma bij aan het versnellen van de energietransitie in de verschillende provincies, regio’s en uiteindelijk in heel Nederland.”

Waarom zijn die maatschappelijke aspecten zo belangrijk?

Paulien Herder, hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft en lid van het topteam Topsector Energie: "Te vaak stranden innovaties die betrekking hebben op de energietransitie door gebrek aan draagvlak in de samenleving. Dat kost tijd en geld, en levert onnodige maatschappelijke onrust op. Het doel van onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van de energietransitie is om toekomstige innovaties wél te laten slagen door juist de sociale en institutionele aspecten al vroeg in het innovatietraject te adresseren. Daarmee sparen we tijd en geld en bereiken we sneller de klimaatdoelen."

Meer weten?