Geld uit Het Nationaal Groeifonds voor innovatie waterstof en duurzame materialen

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
.

Het kabinet stelt € 720 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma’s waterstof en duurzame materialen. Hiervan is € 570 miljoen nog onder voorwaarden van Het Nationaal Groeifonds. De voorstellen ‘GroenvermogenNL 2’ en ‘Duurzame Materialen NL’ krijgen dit geld. Dit geld zal een belangrijk impuls kunnen gegeven aan zowel de innovatiekracht als de bijbehorende ecosystemen op deze thema’s.

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Naast de baten voor de economie zelf, kan hiermee ook geïnvesteerd worden in onder andere gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Met deze gehonoreerde voorstellen betekent dit een belangrijk impuls voor de innovatiekracht op de gebieden van groene waterstof en duurzame materialen. En versterkt en versnelt dat de inzet die de Topsector Energie met haar partners op die gebieden pleegt.

Opschaling van waterstof

Het groeifondsprogramma GroenvermogenNL heeft 500 miljoen toegekend gekregen, waarvan 250 miljoen onder voorwaarden, om de totstandkoming van een groen waterstofecosysteem in Nederland te versnellen. Dat bedrag komt bovenop de € 338 miljoen die GroenvermogenNL ook in de Groeifonds-toekenningen in 2021 kreeg. Met deze 838 miljoen versnelt GroenvermogenNL de opschaling van groene waterstof en aanverwante technologieën in verschillende industriële ketens zoals chemie, kerosine, staal of kunstmest.

Het programma is gericht op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Bovendien versterkt GroenvermogenNL de Nederlandse maakindustrie. GroenvermogenNL is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen & Materialen.

Duurzame Materialen

Opschaling van duurzame materiaalinnovaties biedt oplossingen voor de energietransitie en grondstoffenvraagstukken. De oplossingen die hier in Nederland worden ontwikkeld, zijn ook in de rest van de wereld relevant en bieden daarmee economische kansen voor het toekomstige Nederlandse verdienvermogen. Met de 220 miljoen die onder voorwaarden is toegekend aan het groeifondsprogramma Duurzame Materialen NL, wordt beoogd nieuwe technologieën te ontwikkelen die de uitstoot van CO2- en andere emissies aanzienlijk kunnen verlagen.

Duurzame Materialen NL is gericht op mogelijkheden om materiaalstromen circulair te maken en modellen en systemen te ontwikkelen om de materiaaltransitie in de maatschappij te integreren. Deze innovaties en oplossingen kunnen een grote impact op de energiesector, industrie, gebouwde omgeving, en transport hebben. Duurzame Materialen NL is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen & Materialen.

Meer informatie