Financieringsloket helpt startende ondernemers door de Valley of Death

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Masterclass Finance

Succesvol eerste jaar voor Financieringsloket Topsector Energie

Sinds een jaar biedt de Topsector Energie een Financieringsloket voor startende ondernemers. In het eerste jaar heeft het loket al meer dan 100 ondernemers op weg geholpen; en dat is boven verwachting. Wat opvalt is dat ondernemers over het algemeen een veel te rooskleurig beeld hebben van de financierbaarheid van hun innovatie. De Topsector Energie stelt daarom in 2021 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen.                                                                         

Veel startende ondernemers worstelen met de Valley of Death: hoe overleef je de fase waarin je wel moet investeren en nog geen inkomsten hebt? Meer dan honderd ondernemers, in verschillende fase van innovatie, hebben het eerste jaar daarom hulp gekregen.

  • Het merendeel (39%) is vooral op zoek naar investeerders. Zij willen bijvoorbeeld weten welke investeerders er zijn, bij wie ze het beste een financieringsaanvraag kunnen doen en hoe ze met hen in contact kunnen komen.
  • 17% Van de ondernemers zijn al een stap verder. Zij vragen het Financieringsloket om heel specifiek mee te kijken naar hun innovatie en hun investeringsaanvraag. Dan coacht het Financieringsloket hen door ze inzicht te geven in waar een investeerder op let.
  • Daarnaast heeft 35% meer een oriënterende vraag over bijvoorbeeld hoe de wereld van financiering in elkaar steekt. Of wat moet ik als ondernemer doen? Wat vindt een investeerder belangrijk? Wat is redelijk? Hoeveel aandelen tegenover welke waarde?
  • De laatste groep heeft vaak praktische vragen. Kan het Financieringsloket mijn investeringsvoorstel bekijken? Of is er een template voor een aandeelhoudersovereenkomst die ik kan gebruiken?

 

Veel ondernemers hebben een te rooskleurig beeld

Het eerste jaar heeft het Financieringsloket geleerd dat veel ondernemers een te rooskleuring beeld hebben van hoe snel en hoe moeilijk het is om een investering te vinden en onder welke voorwaarden. De ondernemers zijn volledig overtuigd van hun product en denken dat het zichzelf wel verkoopt. Helaas wordt het ophalen van externe financiering te vaak gezien als iets wat je ‘erbij doet’.

Martin Weissmann van het Financieringsloket: “Het is echter cruciaal om niet alleen ‘in’ maar vooral ook ‘aan’ je onderneming te blijven werken. Je moet op tijd starten met de voorbereidingen. Een veelgehoorde opmerking van investeerders is dat ondernemers nog niet ‘investor ready’ zijn. Het gaat hen namelijk niet alleen om de technologisch doorbraak innovatie, maar ook om de beschermbaarheid (unfair advantage), de schaalbaarheid, het gekozen businessmodel, tractiesignalen of omzetontwikkeling en een complementair managementteam.

Ook heeft het Financieringsloket gezien dat de financieringsvraag van mkb-ondernemingen divers is. Het is een mix van cashflow (leningen, klant, leverancier), bedrijfsfinanciering (aandelen) en projectfinanciering (Special Purpose Vehicles, mix van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen).

 

Events tussen investeerder en ondernemer

Het Financieringsloket organiseerde verschillende events. Zoals de Masterclasses Finance die inzicht gaven in financieringsbronnen en hoe financiering voor hun innovatie te vinden is. En de Investor Day bracht 6 innovatieve MKB-ondernemingen en 22 investeerders bij elkaar. Tijdens dit evenement kregen ondernemers, die op zoek waren naar een kapitaalinjectie van € 100.000 tot € 2 miljoen in ruil voor aandelen in het bedrijf, de kans om hun investeringsaanbod te pitchen. Naar aanleiding van de pitches hebben er 32 1-op-1 gesprekken plaats gevonden. In 2021 worden dit type events doorgezet.

 

2021: extra subsidie en business angels

De Topsector Energie stelt in 2021 subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximumvergoeding van 10.000 euro (incl. BTW) per mkb-onderneming. Kijk hier of u in aanmerking komt

In 2021 versterkt het Financieringsloket de samenwerking met organisaties zoals Techleap en Rockstart. Ook wordt er meer focus gelegd op samenwerken met private investeerders (m.n. business angels) die interesse hebben in de meer risicovolle energie-innovaties.

Meer weten wat het Financieringsloket voor u kan betekenen? Lees meer

Of wilt u een kosteloos gesprek aangaan met Financieringsloket? Neem dan direct contact op met Martin Weissmann of via 030-747 0027.