Extra subsidie helpt innovatieve schaalsprong inpassing hernieuwbare elektriciteit

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
elektriciteitsmasten

Binnenkort opent de nieuwe MOOI-SIGOHE. Deze regeling subsidieert innovatieprojecten die over sector- en ketengrenzen durven te kijken. De focus ligt daarbij op hernieuwbare elektriciteit.

De Topsector Energie verwacht veel van de MOOI-SIGOHE (Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit). €13,8 miljoen is beschikbaar voor innovatieve systeemoplossingen. Uiteenlopende belanghebbenden werken samen aan innovaties. Ze vinden daardoor nog sneller hun weg naar de dagelijkse praktijk. Dat is keihard nodig voor de schaalsprong die we bij hernieuwbare elektriciteit moeten gaan maken.

Schaalsprong

In 2030 moeten we 55% minder CO2 uitstoten en in 2050 zelfs 100% minder vergeleken met 1991. Dat vraagt veel van ons allemaal. In 2030 wekken we bijna net zo veel duurzame elektriciteit op als wat we nu in totaal gebruiken. Die elektriciteit is nodig voor huishoudens, mobiliteit en ook voor onze industrie die steeds verder gaat elektrificeren.

In 2050 is dat mogelijk zelfs meer dan 3 keer het gebruik van nu. Dat is zeker het geval als je de industrie qua gebruiker meerekent. Een grote overstap naar hernieuwbare elektriciteit is hiervoor erg belangrijk; in woningen maar vooral in de industrie. Dat vraagt niet alleen veel van onze wind- en zonneparken, maar zeker ook voor ons elektriciteitsnet en -gebruik.

Deze aankomende schaalsprong, wordt nu voorbereid. Want tegelijk willen we zo snel mogelijk de meest praktische innovaties voor grote maatschappelijke problemen ontwikkelen. De opgave vraagt om nieuwe technologie én goedkopere, betrouwbaardere bestaande technologie. We hebben geen tijd meer te verliezen, willen we de doelen uit het Klimaatakkoord halen.

Knelpunten

In die schaalsprong van hernieuwbare elektriciteit verwachten we een aantal knelpunten. Voorbeelden daarvan zijn: de stijgende maatschappelijke kosten, de verdeling van ruimte (ook ecologie) en de puzzel die systeemintegratie heet. De grote opschaling van zonne- en windenergie verandert het aanbod van duurzame elektriciteit in tijd en hoeveelheid. Daar moeten innovaties met het oog op systeemintegratie bij helpen. Alleen dan blijven vraag en aanbod in evenwicht. De gewenst oplossingen zijn systeemoplossingen die letten op meer schakels. Dat zijn bijvoorbeeld technologie, de mens, wet- en regelgeving et cetera. 

Meer schakels bedienen

De MOOI-SIGOHE stimuleert juist daarom missiegedreven innoveren op het gebied van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het doel van deze nieuwe regeling is om systeemoplossingen te bedenken die de inpasbaarheid van die grootschalig opgewekte elektriciteit in het energiesysteem groter maken.  Daarom is het een eis dat projecten altijd invloed hebben op meer schakels in het systeem. Schakels zoals opwek, transport & distributie, opslag & conversie en verbruik. Werken daardoor alle spelers meerjarig samen? Dan heb je een efficiënte werkwijze met een doorsnijdende aanpak. De aandacht ligt meer dan technologie.

Over de regeling

De MOOI-SIGOHE wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Voor alle informatie die onder voorbehoud van die publicatie al beschikbaar is, ga naar MOOI-SIGOHE. Deze regeling is onderdeel van de Topsector Energie regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit namens EZK.