Extra budget voor inhuren Innovatiemakelaar in 1 dag uitgeput

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Financieringsloket

Voor de tweede keer dit jaar was het budget van € 100.000 uit de innovatiemakelaarsregeling, waarbij 100% van de kosten vergoed werd, snel uitgeput. Veel MKB-ondernemers vroegen een financiële bijdrage aan op de dag van de openstelling op 15 september. Na loting heeft de Topsector Energie 12 ondernemers geïnformeerd dat ze in aanmerking komen voor een maximale financiële bijdrage van € 10.000 per onderneming.

Uitgeloot? Of interesse in de innovatiemakelaarssubsidie? 50% vergoeding van kosten innovatiemakelaar is nog wel mogelijk

Gelukkig is er nog wel budget beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar waarbij 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van 10.000 euro per mkb-onderneming (inclusief btw) wordt vergoed. Tot het einde van het jaar kunnen ondernemers van TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee als onderdeel van de Topsector Energie hier gebruik van maken. Er is nog wel budget beschikbaar voor ongeveer 3 tot 5 aanvragen. Dus vraag snel een vergoeding aan.

Voor wie is deze regeling interessant?

De regeling is bedoeld voor start-ups en mkb-ondernemers die voorop lopen als het gaat om energie innovaties. Ze hebben regelmatig te maken met vele uitdagingen. Ze missen soms op bepaalde gebieden expertise en ze kunnen een innovatiemakelaar moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken.

Wat doet een innovatiemakelaar?

Een innovatiemakelaar kan MKB-ondernemers onder meer bijstaan ​​bij: het ontwikkelen van een businessplan, octrooi-advies, het aantrekken van investeerders, het sluiten van deals rond financiering of het opzetten van consortia met andere bedrijven en / of kennisinstellingen *.

Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 december 2020 worden ingediend en dienen afgerond te worden voor 15 december 2020. De regeling loopt zolang er nog subsidiebudget beschikbaar is 

Voor meer informatie en indiening:

Hier vindt u meer informatie over het indienen van de regeling.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Martin Weissmann van de Financieringsdesk.

* Uitgesloten van de subsidie ​​is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen van een subsidieaanvraag. Out of pocket kosten, zoals octrooiaanvraagkosten, zijn eveneens uitgesloten en de subsidie ​​is alleen bedoeld voor degenen die zelf innovatieve technologieën ontwikkelen met als doel schaalvergroting en/of toetreding tot de markt.