Experimenteren met alle vormen van waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waterstofinstallatie

Op de website Nederland MVO verschenen onlangs twee artikelen over waterstof.

In Waterstof: belangrijke energiedrager van de toekomst stellen Jörg Gigler (TKI Nieuw Gas) en Marcel Weeda (TNO) dat de ontwikkeling van waterstof via verschillende stadia gaat. Om uiteindelijk grootschalig groene waterstof te kunnen produceren zijn er ook projecten nodig met waterstof uit aardgas waarbij al dan niet de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen.

In Maakt waterstof het verschil? buigen vier deskundigen zich over de vraag hoe de markt voor waterstof het beste ontsloten kan worden. De potentie van waterstof, met name in het vervoer, is veelbelovend maar waterstofproductie is nog niet rendabel. Ook zij stellen dat voor verduurzaming experimenten nodig zijn met alle vormen van waterstof. Uiteindelijk zullen innovaties de groene waterstofeconomie op gang brengen. De overheid kan deze transitie ondersteunen met financiële prikkels.

Meer informatie