Evaluatierapport small-scale LNG: LNG-markt in ontwikkeling

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Tanker

Uit de evaluatie van het innovatieprogramma small-scale LNG (2012-2017) van TKI Nieuw Gas blijkt dat de markt voor LNG zich verder ontwikkelt. De veiligheidsnormen voor LNG zijn vastgesteld evenals de regelgeving (o.a. PGS, CCR). De tankinstallaties voldoen aan de norm en er is een netwerk opgetuigd voor tanken en bunkering in Nederland.

Mede hierdoor rijden er nu 450 trucks op LNG. De meetsystemen voor de brandstofafrekening zijn nagenoeg gereed en er is deels een kostenverlaging voor opslagtanks bereikt. Verder voldoen de motoren voor LNG voor de binnenvaart aan Stage V en zijn de eerste schepen in de vaart. De mobiele stroomtoepassingen zijn volop in ontwikkeling.

De rapportage signaleert problemen bij de financiering voor de vlooteigenaren. Ook ontbreekt het aan eenduidige prijsinformatie over LNG en zijn de mobiele opslagtanks voor LNG aan boord van schepen onvoldoende ontwikkeld.

Voor een substantiële emmissiereductie in de LNG-sector is doorgroei van bio-LNG belangrijk en is verdere methaanslipreductie nodig voor motoren in de scheepvaart.

Meer informatie

Download het rapport Evaluatie small-scale LNG-projecten 2013-2017.