Europese waterstoforganisaties presenteren handige rapporten en databases over waterstofontwikkelingen

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Groningen seaports

De FCH-JU (Fuel Cel land Hydrogen – Joint Undertaking) heeft een handige database opgezet waarin informatie over statistieken, feiten en analyses gevonden kan worden op waterstofgebied: de Fuel Cell & Hydrogen Observatory. Er kan op zes verschillende thema’s orden gezocht:
1. Technologieontwikkelingen
2. Patenten
3. Publicaties
4. Financiële ondersteuning (incl. subsidies) 
5. Beleid, wet- en regelgeving
6. Opleidingen en training. Zie https://www.fchobservatory.eu/.

Hydrogen Europe, het Europese samenwerkingsorgaan van de industrie, heeft recent de Hydrogen Monitor uitgebracht. Hierin worden allerlei statistieken over waterstof in de EU gepresenteerd, zoals vraag- en aanbodgegevens van waterstof, kosten en beleidsontwikkelingen op Europees en Nationaal niveau. Zie: https://hydrogeneurope.eu/node/1691

Ook het Internationale Energieagentschap IEA heeft een database beschikbaar met waterstofprojecten: https://www.iea.org/reports/hydrogen-projects-database. De database kan van de website worden gedownload. Via deze link (https://www.iea.org/reports/hydrogen) kan het ‘Tracking Report Hydrogen’ worden gedownload waar wordt bijgehouden hoe waterstof zich wereldwijd heeft ontwikkeld.