Europese EFRO-gelden beschikbaar voor CO2-reductieprojecten in provincies en regio’s

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
idee

Binnenkort kunnen voor projecten op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing in verschillende provincies weer aantrekkelijke subsidies worden aangevraagd. Het gaat om verschillende regelingen, elk met hun eigen voorwaarden, die allemaal worden gefinancierd met gelden vanuit het Europese EFRO-fonds voor regionale ontwikkeling. Onder meer energieopslag, hernieuwbare energie, hergebruik van grondstoffen en mineralen wordt ondersteund.

Op de site van PNO Consultants staat een overzicht van de subsidiemogelijkheden.