Er kan meer met gelijkspanning dan je denkt

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
DC gelijkspanning

Vijf whitepapers beschrijven de kansen van gelijkspanning per marktsegment

Al ruim honderd jaar vormt wisselspanning de basis van ons elektriciteitssysteem. Ooit ontwikkeld in een periode met een andere stand van de techno­logie, en vooral ook een andere combinatie van elektriciteitsvragers en -productie. Inmiddels is ons energiesysteem drastisch veranderd, mede door de komst van decentrale opwekkers zoals zonne- en windenergie. De ontwikkeling van vermogenselektronica staat niet stil en vele barrières voor het veilig gebruik van gelijkspanning uit het verleden zijn verdwenen. En dat biedt kansen; van besparing tot langere levensduur van apparaten.

In opdracht van de TKI Urban Energy en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Berenschot het onderwerp gelijkspanning onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot vijf whitepapers voor de volgende marktsegmenten: 1. Woningen en utiliteit, 2. Glastuinbouw. 3. Laadinfrastructuur, 4. Openbare verlichtingsnetten, 5. Lokale DC-netten. Stichting Gelijkspanning Nederland trad op als expert en bracht de laatste inzichten uit de sector in. Daarnaast is een rapportage opgesteld die ingaat op de algemene principes en trends van gelijkspanning.

Kansen voor gelijkspanning

Stichting Gelijkspanning Nederland ziet veel meer kansen voor de toepassing van gelijkspanning. “Door alle ontwikkelingen in de markt ontstaat een nieuw perspectief om efficiënter en met minder materiaal elektriciteitsstromen te handhaven”, aldus Pepijn van Willigenburg, voorzitter van de stichting. “De markt geeft aan nog onvoldoende kennis te hebben van nieuwe inzichten en mogelijkheden die diverse innovatieprojecten hebben opgeleverd.”

De whitepapers zijn interessant voor iedereen die meer wil weten van gelijkspanning. De informatie per marktsegment gaat van markttrends tot knelpunten, aanbevelingen en een hele trits aan voorbeeldprojecten. Ook is er achtergrondinformatie toegevoegd over gelijkspanning in algemene zin. Dit moet het gebruik van gelijkspanning bevorderen; er kan namelijk veel meer dan de meeste mensen denken. Van minder energieverlies tot apparatuur die langer meegaan en slimmer op elkaar inspelende apparaten.

De whitepapers treft u hier:

Meer weten over gelijkspanning, zie dan ook het kennisdossier ‘Gelijkspanning (DC) in de gebouwde omgeving’ op de website van TKI Urban Energy. Hier vindt u ook de Engelstalige downloads van de whitepapers.